Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÍZ PÉLDA

             TÍZ PÉLDA                   

Eredete egy buddhista szerzetes 12 század körüli...irásaiból,

          

A magasrendűség, a heroikus hozzáállás különleges szemléletének tartozéka, hiszen végső soron ezzel rokon. Vagyis azokról a korokról van itt szó, amelyek alatt az ősi tradíció* – utódaival együtt – elhomályosult.

 

A tisztán metafizikai szempont alapján, minden hiteles beavatás lényege az ember "eredeti állapotba” való visszaállítása.

 

(1) nagyon könnyű a buddhizmusból kivonni egy olyan aszkézis elemeit, amelyet tényleges technikának foghatunk fel a kimozdíthatatlanság, erő és emelke-dett magasrendűség létrehozására, amelyek önma-gukban alkalmasak arra, hogy minden irányban felhasználják őket.

 

(2) a buddhizmusban, a szellemi megvalósításban az aszkézisnek olyan magasrendű jelentősége van, ami szabad bármiféle – vallási, teológiai vagy etikai – mítosztól.

 

(3) az ilyen ösvény utolsó szakasza a Legfelsőbbnek felel meg, az univerzum valóban metafizikai elgondolásában, valóságos transzcendenciának, jóval fölötte a pusztán teista elgondolásnak, így Buddha a dogmatizálást kötődésnek tartja és ellentmond azoknak, akik ezt hirdetik: "Csak ez az igazság, ostobaság a többi”

* az ősi tradícióhoz legközelebb álló tradicionális formák: a keleti tradíciók, a taoizmus és különösen a hinduizmus, másrészt az árja örökség

            

1. A magasrendűség jelei; a gőg és irigység hiánya.

 

2. A magasrendűség jele; a vágytalanság, és az egyszerűvel való megelégedés.

 

3. A magasrendűség jele; a hízelgés és a csalárdság fölismerése,

 

4. A magasrendűség jele; az a művészet, mellyel az ok és okozat törvényét úgy hozzuk összhangba életünkkel, amilyen összhangban a szem van a tekintettel.

 

5.  A magasrendűség jele; a vállalások és kötelezettségek hűséges teljesítése.

 

6. A magasrendűség jele; a barátságok oly módon való fönntartása, hogy /egyidejű-leg részrehajlás nélküliek maradjunk minden lány irányában.

 

7. A magasrendűség jele; a haragtól mentes részvét érzése a bűnben élők irányában

 

8. Á magasrendűség jele; mástól a győzelmet nem irigyelni, és a magunk vereségét elismerni.

 

9. A magasrendűség jele; a tömegtől távol maradni mind civakodásokban, mind cselekedetben.

 

10. A magasrendűség jele; a harmóniára törekvés és mértéktartás fogadalmának hűséges és megadó módon való betartása.