Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Buddha - Dhamma - Szangha - Guná

BUDDHA-DHAMMA-SZANGHA-GUNÁ

A FELÉBREDETT, A TANÍTÁS ÉS A GYÜLEKEZET ÉRDEMEI

 

Iti pi szó Bhagavá araham szammá-szambuddhó
viddzsá-csarana-szampannó szugató lókavidú

anuttaró purisza-dhamma-szárathi

szatthá déva-manusszánam Buddhó Bhagavá ’ti.

 

Bizony ő a Magasztos, a méltóságos, aki önerejéből érte el a tökéletes megvilágosodást,

tudása, és életvezetése kiteljesedett, jó úton jár, a világok ismerője,

felülmúlhatatlan az emberek megszelídítése terén,

istenségek, és emberek tanítója a felébredett Magasztos.

 

Szvákkhátó Bhagavatá Dhammó

szanditthikó akálikó éhipasszikó

ópanajikó paccsattam véditabbó vinnyúhí ’ti.

 

A Tanítást a Magasztos jól adta tovább,

nyilvánvaló, időtlen, közvetlenül megtapasztalható,

megvalósítandó, az értelmes embereknek maguknak kell utánajárniuk.

 

Szupatipannó Bhagavató szávaka-szanghó

udzsu-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó

nyája-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó

számícsi-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó

jad idam csattári purisza-jugáni attha purisza-puggalá

észa Bhagavató szávaka-szanghó
áhunejjó páhunejjó dakkhinejjó anydzsali-karaníjó

anuttaram punnya-kkhettam lókasszá ’ti.

 

A Magasztos Szerzetes-gyülekezete jó úton jár,

a Magasztos Szerzetes-gyülekezete egyenes úton jár,

a Magasztos Szerzetes-gyülekezete igaz úton jár,

a Magasztos Szerzetes-gyülekezete helyes úton jár,

ez a Magasztos Szerzetes-gyülekezete, azaz a négy pár és a nyolc személy,

amely érdemes a felajánlásokra, érdemes a vendégszeretetre,

érdemes az adományokra, érdemes a tiszteletteljes köszöntésre,

mivel e világon az érdemek semmihez sem fogható termőföldje.

 

AZ ÁRTALMATLANSÁG FOHÁSZA

Handa majam brahmavihárapharanam karómaszé.

              Recitáljuk az egyetemes jólét fölötti elmélkedést!

Aham szukhitó hómi nidukkhó hómi avéró hómi abjápaddzshó hómi aníghó hómi szukhí attánam pariharámi.

Legyek boldog, távol szenvedéstől, ellenségeskedéstől, rosszindulattól és szorongástól, hogy jólétem megőrizhessem.

 

Szabbé szattá szukhitá hóntu szabbe szattá avérá hóntu szabbé szattá abjápaddzshá hóntu szabbé szattá aníghá hóntu szabbé szattá szukhí attánam pariharantu.

Minden lény legyen boldog, távol ellenségeskedéstől, rosszindulattól és szorongástól, hogy jólétét megőrizhesse.

Szabbé szattá szabbadukkhá pamuccsantu szabbé szattá má laddha szampattitó vigacshantu.

Minden lény szabaduljon meg minden szenvedéstől, elért jó szerencséje el ne múljék.

Szabbé szattá kammasszaká kammadájádá kammajóní kammabandhú kammapatiszaraná jam kammam karisszanti kaljánam vá pápakam vá tassza dájádá bhavisszanti.

Minden lény tettei birtokosa, tettei örököse, tettei öléből születik, tetteihez kötődik, tettei a menedéke. Amilyen tettet cselekszik, legyen jó vagy gonosz, annak lesz az örököse.

 

A NÉGY MÉRHETETLEN FELRAGYOGÁSA

Handa majam csaturappamannyá óbhászanam karomaszé.

                                          Ragyogtassuk föl a négy mérhetetlent!

Mettá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati

tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham

iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.

Szabbávantam lókam mettá szahagaténa csétaszá

vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Barátsággal teli tudattal hatom át az első égtájat,

és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,

úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.

Áthatom a mindent magába foglaló világot barátsággal teli tudattal,

amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

Karuná szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati

tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham

iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.

Szabbávantam lókam karuná szahagaténa csétaszá

vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Részvéttel teli tudattal hatom át az első égtájat,

és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,

úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.

Áthatom a mindent magába foglaló világot részvéttel teli tudattal,

amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

 

Muditá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati

tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham

iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.

Szabbávantam lókam muditá szahagaténa csétaszá

vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Elismeréssel teli tudattal hatom át az első égtájat,

és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,

úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.

Áthatom a mindent magába foglaló világot elismeréssel teli tudattal,

amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

Upekkhá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati

tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham

iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.

Szabbávantam lókam upekkhá szahagaténa csétaszá

vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Kiegyensúlyozottsággal teli tudattal hatom át az első égtájat,

és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,

úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.

Áthatom a mindent magába foglaló világot kiegyensúlyozottsággal teli tudattal,

amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.