Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Újraszületés és kamma

Bhikkhu Bodhi

ÚJRASZÜLETÉS  ÉS  KAMMA

TARTALOM

 Bevezetés

-Minden döntésünkben hatalmas lehetőségek rejlenek, a jövőnkre nézve

- A kamma olyan, mint a mag

- A kamma típusai, a megvalósulás ideje alapján

- A kamma típusai, etikai alapon

- Mi az oka az intelligens és a buta gondolkodásnak?

         Miért születik valaki szépnek és más, pedig csúnyának?

- A Buddhista Kozmológia áttekintése

- Elme, az egész univerzum építője

- Nem vagyunk reménytelenül a múltunk foglyai

- Túl a kammán, az út végső célja

Bevezetés

Hatalmas különbség van a világ élőlényeinek létformája között. Az emberek és az állatok két eltérő faj. Mi az oka annak, hogy sajátságos formákban születünk újra? Nem történhet baleset véletlenül, véletlenül minden ok nélkül, vagy van valamilyen elv e mögött? Mi az, ami meghatározza, hogy milyen formában születünk újra?

    A Buddha válasza ezekre a kérdésekre egy Páli kifejezés „Kamma”. A kamma az a tényező, amely meghatározza újraszületésünk konkrét formáját. Kezdettől fogva meghatározza az életünket, azt hogy milyen emberek vagyunk. Valamint, azt is a kamma határozza meg, hogy a tudatra ébredésünkig milyen dolgokon megyünk át az életünk folyamán.

    A Buddha azt mondja: „Szerzetesek, az akaratot én kammának nevezem. Mert akkor működik a test, a beszéd vagy az elme, ha akarat, szándék van mögötte. Valójában minden cselekedet lényege, a mögötte lévő akarat, akaraterő, szándékosság. Ez, az akarat, mint; cselekvés, beszéd és gondolkodás fejezi ki magát.”

   Ez, azt jelenti, hogy a nem szándékos cselekvés; nem kamma. Miközben az utcán sétálsz, véletlenül rálépsz egy hangyára, az nem kamma, mert nem állt szándékodban megölni. Ha beszélsz és hiszed amit mondasz, és kiderül hogy amit mondtál az hamis, az nem számít hazugságnak, mert nem állt szándékodban a megtévesztés.

  A kamma három módon nyilvánulhat meg, a cselekvés három „kapuján” keresztül. Ez a három kapu; a test, a beszéd és az elme. Amikor fizikailag cselekszünk, a testünk az akarat eszközeként szolgál. Ez a testi kamma. Amikor beszélünk, gondolatainkat és szándékainkat fejezzük ki, ez a verbális kamma, amelyet a beszéden keresztül közvetlenül vagy közvetve, írással vagy más kommunikációs eszközzel teljesítünk. Amikor gondolkodunk, valamilyen vágyak nélküli cselekedetet tervezünk, az mentális kamma. A cselekvések bármilyen formája mögött az elme és a mentális tényező a fő mozgatóerő, ami a cselekvés szándékosságát adja.

MINDEN DÖNTÉSÜNKBEN HATALMAS LEHETŐSÉGEK REJLENEK A JÖVŐNKRE VONATKOZÓAN

A Buddha szerint; akaratunk hatást gyakorol a tetteinkre, amelyek következményekkel járnak. Ezek a következmények/hatások, visszatérnek hozzánk. Egyik hatás; az azonnal látható pszichológiai hatás. A második hatás; az erkölcsi büntetés.

  Először foglalkozzunk a kamma pszichológiai hatásával. Amikor akarattal cselekszünk, az nyomot hagy az elménkben. Olyan nyomot, amely védjegye az új szellemi tendencia kezdetének. Ez a tendencia ismétli önmagát, reprodukálja önmagát. Olyan, mint egy protozon, mint egy amőba. Ezek a cselekvéseink halmozódnak és formálják jellemünket. A személyiség nem más, mint minden szándékos cselekedetünk összessége, minden felhalmozott kamma kereszt-metszete.

   Tehát, amikor egészségtelen impulzusok érik a rugalmas elmét, apránként kiépíti a kapzsi karaktert, agresszív karaktert, vagy egy megtévesztett karaktert. Az ilyen beteges vágyak ellenállnak az egészséges vágyaknak, ha le akarjuk őket cserélni egészséges tulajdonságokra.

  Mielőtt bölcsek leszünk és elérjük a megvilágosodást, kifejlesztjük a nagylelkűség karakterét, a szeretetet és a könyörületes személyiséget. Ahogyan fokozatosan változtatunk szokásainkon képesek vagyunk változtatni a saját karakterünkön, és mivel megváltoztatjuk karakterünket, megváltoztatjuk teljes lényünket, és a teljes világunkat. Ezért, a Buddha kihangsúlyozta, hogy erősen meg kell gondolni minden választásunkat. Minden választásunkban, döntésünkben hatalmas lehetőségek rejlenek a jövőnkre nézve.

Most nézzük a kamma második hatását, az erkölcsi büntetés hatásait. Mi a legjelentősebb a kamma tendenciájában? Az, hogy a jövőben érik be, és következményei/hatásai összhangban vannak az egyetemes erkölcsi törvényekkel.

  Bármikor, amikor szándékos cselekedetet követünk el, az egy „magot” rak le az elménkbe. Ez a mag, jövőbeni érése után hozza a cselekedet következményét. A következmények összhangban vannak az eredeti tettek/cselekedetek természetével. Megfelelnek a tettekben rejlő erkölcsi következményeknek. Az egészségtelen (rossz cselekedetünk) kammánk visszatér hozzánk és bajt, szenvedést okoz. Az egészséges (helyes cselekedetünk) kammánk is vissza-tér hozzánk és boldogsághoz, jóléthez vezet.

Ebből a nézőpontból úgy tűnik, hogy a Kamma Törvénye az Univerzumban bizonyos erkölcsi egyensúlyt tart fent. Egyensúlyt tart minden erkölcsileg jelentős cselekedet, és a cselekedetet végrehajtók között. Tehát, a Kamma Törvénye, az általános erkölcsi elvek gyakorlatban történő alkalmazása; hogy minden tett visszahatása, egyensúlyban legyen a tettel.

Azonban a kamma működése nem gépies. A kamma szándékos cselekvés, és a kamma bizonyos mértékben eleven és organikus. Ennek következtében a kamma lehetővé teszi az életerő változását.

A KAMMA OLYAN, MINT A MAG

Mindenek előtt, nem minden esetben kell a kammának szükségszerűen érlelődnie. Jóllehet az a tendencia, hogy megérik, de ez nem szükségszerű. A kamma olyan, mint a mag. A magok megérnek, ha megfelelő a környezetük. Ha a feltételek nem megfelelőek az érés számára, akkor megmaradnak magnak; ha elpusztulnak, akkor nem kelnek ki, nem érnek be soha.

  Hasonlóképpen, a kammáról is elmondható, hogy a megfelelő időben beérik. Az érés egy folyamat. Amikor eljön az alkalmas idő, akkor a kamma meghozza a megfelelő eredményeket. Ha ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek, akkor nem fog beérni.

A kammát meg lehet semmisíteni, egy másik kammával. Ezért fontos, hogy megértsék; a mai életformánk, hozzáállásunk és magatartásunk befolyásolhatja a régi kammánk érését.

Néhány korábbi kamma olyan erős, hogy azok megvalósulnak. Nem lehet elmenekülni előlük, bármit teszünk, beteljesednek. A jelenlegi életünk régi kammánk következménye. Ha oktalanul, meggondolatlanul élünk, akkor a múltunk rossz kammáinak lehetőséget az érésre, és ezt a jó kammák teljesítése sem akadályozza meg, vagy a rossz kammák hatásai kioltják a jó kammák hatásait.

Másrészt, ha most bölcsen élünk, kammát halmozunk fel, és bár a rossz kammánk korlátozza vagy gyengíti azokat, mégis elpusztítják a rossz kammát vagy megakadályozzák azok gyümölcseinek beérését.

 

A KAMMA TÍPUSAI, MEGVALÓSULÁSI IDEJÜK ALAPJÁN

A kamma különböző időpontokban vagy akár különböző életekben hozhat eredményt.

A Buddha azt mondta;

„Szerzetesek a kamma három típusát különböztetjük meg, az érési idő alapján. Vannak olyan kammák, amelyek ebben az életben beérnek; vannak, amelyek a következő életben érnek be; és vannak olyan kammák, amelyek csak néhány újraszületés után érnek be.”

Az utóbbi típusba tartózó kammák a legerősebbek. Az első két típusba tartozó kammák megszűnnek, ha nem találnak alkalmat a kiteljesedésre. Soha nem érnek be, ha a jelen életben vagy a következő életben nem kapnak lehetőséget az érésre. De, a harmadik típusú kamma velünk marad, amíg mi is a Szamszarában bolyongunk. Ez a kamma típus, több száz vagy több ezer eon után hozhat eredményt a jövőben.

Ez, az időeltolódás segít megérteni, hogy milyen eltérések vannak a kamma működésében. Gyakran látunk jó embereket, akik sokat szenvednek; és rossz embereket, akik sikeresek és szerencsések. Ez, az időeltolódásnak tudható be. A jó ember most aratja le, a régi rossz kammájának eredményét. De végül, a jelenlegi kammájának az eredményeit is élvezni fogja. Hasonlóképpen, a rossz ember, a régi jó kammájának az eredményeit élvezi a jelenben. De a jövőben találkozni fog, a jelenlegi rossz kammájának következményeivel, és alá kell vetnie magát a szenvedésnek.

A KAMMA TÍPUSAI, AZ ERKÖLCSI OKOK ALAPJÁN

A Buddha, a kammát erkölcsileg két különböző kategóriába sorolta, nevezetesen;

                                 A, Egészséges kamma (kusala kamma) és

                                 B, Egészségtelen kamma (akusala kamma).

Az Egészségtelen kamma; olyan cselekedet, amely szellemileg káros hatású és erkölcsileg elítélhető.

Az Egészséges kamma; olyan cselekedet, amely szellemileg jótékony hatású és erkölcsileg dicséretes.

SZÁNDÉK

Az egészséges és egészségtelen kammát két alapvető feltétel alapján különböztetjük meg. Első feltétel, a szándék vagy akarat. A cselekedetek mögött minden esetben szándék, akarat áll. Ha a cselekedet célja, hogy kárt okozzunk önmagunknak, vagy másoknak, vagy másoknak és önmagunknak is, akkor az ilyen cselekedet egészségtelen kamma.

Egészséges kamma az, amikor a cselekedet jó önmagunknak, vagy másoknak, vagy másoknak és önmagunknak is.

GYÖKEREK

Második feltétel a cselekedetek gyökere. Minden cselekedet, bizonyos mentális tényezőktől ered. Ezeket a mentális tényezőket gyökereknek nevezik. Ezeknek az okozati tényezőknek van alárendelve a cselekvés, vagy mondhatjuk úgy is, hogy ezek a cselekvés forrásai.

  Minden egészségtelen cselekvést, három egészségtelen gyökér motivál;

a gyűlölet,

a kapzsiság/mohóság és

a tudatlanság.

A kapzsiság; önző, mohó vágy, amelyet a sóvárgás, telhetetlenség és a személyes kielégülés vezérel.

A gyűlölet, gyűlölködés; rosszakarat, harag, düh és a dolgok negatív értékelése.

A tudatlanság; téveszme, mentális szennyeződések és zavarodottság.

Minden egészséges cselekvést, három egészséges gyökér motivál;

a kapzsiságtól-menteség

a gyűlölettől-mentesség és

a tudatlanságtól-mentesség

A kapzsiságtól-mentesség, a nagylelkűség formájában nyilvánul meg.

A gyűlölettől-mentesség pozitív megnyilvánulás olyan, mint a jóakarat, barátságosság, és a szerető kedvesség.

A tudatlanságtól-mentesség; bölcsességben, megértésben és mentális tisztaságban nyilvánul meg.

Ezek miatt a gyökerek miatt nagyon óvatosan kell megítélni saját magunk és mások cselekedeteit. Gyakran nem lehet éles különbséget tenni, a cselekvésünk és az elme állapota között, amely a cselekedetünk rugója. Milyen erő, indíték lehet a cselekedetek mögött?  A mögöttes indíték lehet a vágy, hogy hírnevet és elismerést szerezzen magának. Ennek a beteges gyökere a vágy és a kapzsiság. Van, aki csendben ül és meditál, látszólag közömbös, de belül talán szerető kedvességet és együttérzést fejleszt.

A kamma működése annyira komplex és olyan finom, hogy szinte lehetetlen előre meghatározni. Minden, amit biztosan tudhatunk, az a saját cselekedeteink útmutatása.

MI AZ OKA AZ INTELLIGENS ÉS A BUTA GONDOLKODÁSNAK?

         MIÉRT SZÜLETIK VALAKI SZÉPNEK ÉS MÁS, PEDIG CSÚNYÁNAK?

A kamma különböző módon termel eredményeket. Az eredmények megjelenésének két általános módja van;

1. Az újraszületést határozza meg, az alapvető újraszületési tudatosságot.

2. Különböző eredményeket terem, a létezés folyamán.

A halál időpontjában, egy adott kamma domináns helyzetbe kerülhet, és az elme irányítja a tudatfolyamatokat az új létezésben. Miután az újraszületés megtörtént, bizonyos kammák beérnek az élet során, és kedvező vagy kedvezőtlen eredmények formájában megjelennek.

A jó és rossz eredmények következményei, nem a jutalom vagy a büntetés. Ezeket, nem valamilyen külső hatalom rendel el. Cselekedeteink következménye, az ok-okozat Természeti Törvény hatása, a morális birodalomban. Ez a Természeti Törvény, az úgynevezett „Kamma- Niyama”, kammikus elrendelés, amely önállóan működik. A Buddha elmagyarázta, hogy az emberek közötti különbségek oka, a KAMMA, és nem a szerencse.

 

  1. Néhány ember idő előtt meghal, mert a múltban életet pusztított el. Az ölés kammikus eredménye, a rövid élet. Mások sokáig élnek, mert kedvesek és együtt érzők voltak. Tisztelik, és tiszteletben tartották az életet.
  2. Néhányan betegek, mert megsebesítettek és fájdalmat okoztak más lényeknek.
  3. Azok, akik gyakran dühösek és durvák; csúnyák lesznek. Akik türelmesek voltak; vidámak és szépek lesznek.
  4. Vannak, akik gazdagok; mert nagylelkűek voltak a múltban. Sokan szegények; mert önzők voltak a múltban.
  5. Egyesek befolyásosok; mert örültek mások jó szerencséjének.
  6. Néhányan gyengék és tehetetlenek; mert irigyelték mások jó szerencséjét.
  7. Vannak intelligensek; mert szorgalmasak és érdeklődők voltak a múltban, mert mindig kérdeztek és gondolkodtak. Egyesek tompák és buták; mert lusták és hanyagok voltak a múltban, mert soha nem tanúsítottak érdeklődést.

A BUDDHISTA KOZMOLÓGIA ÁTTEKINTÉSE

A következő téma, a létezés síkjának tárgyalása, ahol a kamma újraszületést eredményez. Ehhez egy rövid áttekintést adok a buddhista kozmológiáról és a buddhisták világegyetemi képéről.

A Buddhizmus az egész érzéki létet alapvetően három birodalomra osztja;

I.   Az érzéki szféra birodalma

II.  A finom anyagi birodalom

III. A testtelen vagy anyagtalan birodalom

A Buddha rámutat arra, hogy az a legszerencsésebb, ha a létezés valamennyi síkja közül a felszabadulás az emberi világban történik, mert ott jó az egyensúly az élet és annak ellentétes tényezői között. Egyrészt, az emberi élet nem elviselhetetlen szenvedések között telik el. Elég szabadidőt és kényelmet tesz lehetővé, hogy kifejezzük a létezés lényegét, és fejlesszük tudásunkat.

Másrészt, az emberi világ nem olyan kellemes és élvezetes, hogy az örömök és élvezetek becsapjanak minket. Az emberi élettartam nem olyan hosszú, hogy megtévesszen minket, hogy életünk örökkévaló. Így eléggé rövid ahhoz, hogy megismerjük az igazság múlandóságát.

A Finom Anyag Birodalma

A Finom Anyag Birodalmában, ezen állapotokban a létezés sokkal tisztább, mint az Érzéki Szféra Mennyei Birodalmában. A Finom Anyag Birodalmában, az elme világos és fénylő lesz, az élettartam hihetetlenül hosszú, több eonon keresztül tart, és a dolgok anyagi formája hiányzik. Az élet végül ott is véget ér, és a személy újra fog születni, valahol máshol, ahol a kammája meghatározza.

A Testtelen vagy Alaktalan Birodalom

Ezek a létezés teljesen lelki állapotai. Az elme elmúlik anélkül, hogy bármi maradna belőle. Mérhetetlen sok eonon keresztül felszívódik a tiszta békében, a tiszta nyugalomban. Ebben a Birodalomban is véget ér az élet, és a tudatfolyamatok újraszületésbe vezetnek. Valahová máshová, amelyet a kamma meghatároz.

Fel lehet vetni azt a kérdést; ha egy ember, aki tudományos oktató, és hisz ebben az ősi és elavultnak tartott kozmológiában, az babonás? Erre én adom meg a választ. Számomra a kozmológia általános formája teljesen védhetőnek tűnik. Ha látjuk mögötte a Kamma Törvényének logikáját, és azt, hogy az emberek különböző cselekedetek megtételére képesek, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a kozmoszban különböző síkoknak kell léteznie, a kamma különböző típusainak érésére.

Abban az esetben, ha valaki szívtelenül és kegyetlenül megöl valakit, vagy több embert, akkor rossz kammát teljesít. Az ilyen kamma eredménye, hogy a kamma tulajdonosa a Poklok Birodalmába születik újra és intenzív szenvedésben lesz része.

Másrészt, ha valaki nagyon nemes tetteket hajt végre; felajánlja vérét, életét, vagyonát másokért, kedves és könyörületes másokkal, akkor ennek megfelelő kammikus eredmény képződik. És az újraszületés is a megfelelő mennyei birodalomba történik. Amikor megértjük a meditatív képességeket, a jhanákat és az alaktalan ismeretét, és megértjük a magasabb szintű tudatosságot, -amely jelentősen eltér az általánosan ismert tudatosságtól- akkor világossá válik, hogy ezek egy másik sík létezését bizonyítják. Így lesz teljesen logikus a kép.

AZ ELME, AZ EGÉSZ UNIVERZUM ÉPÍTŐJE

Az újraszületésünk domináns oka, a saját elménk. Ha belenézünk az elménkbe, láthatjuk a különböző síkok létezését, amelyet az elme, már vetőmag formájában tartalmaz.

Az elménkben uralkodó domináns erőnek, szüksége van az emberi állapotra, kötődik az emberi állapothoz, az emberi világhoz. Ez, az „alaphang” a tudatunkban. Azonban, ebben az elmében időnként intenzív gyűlölet, találóbb kifejezéssel mondva erőszak vagy kegyetlenség merül fel. Az ilyen pillanatokban önmagunknak építjük a pokol világát. Lélektanilag élhetünk a pokolban, és kammikusan ezek a helyzetek vetik el a pokolban történő újraszületés magjait.

Máskor, igen nemes gondolatok merülnek fel bennünk, amelyeket isteninek, mennyeinek érezzük. Ilyen gondolatok a nagylelkűség, kedvesség és együttérzés. Ezen gondolatokkal a világunk nagyon világossá és tisztává válik, majdnem olyanná, mint a mennyei világ. Ezek az elmeállapotok a Mennyei Birodalomba történő újraszületés magjait vetik el.

Olykor a vak vágy, a butaság, a nemi vágy miatt egy állat elméjét láthatjuk magunkban. Az ilyen állapot; az állati létezés magjait veti el.

Időnként önzést, birtoklási vágyat és erős kötődést tapasztalunk. Ebben az állapotban elménk, egy Preta elméjéhez hasonló, egy éhes szellem sanyargatja, és mi elültetjük a Preták világába történő újraszületés magjait.

Ezután következik, a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, irigység, és a hatalomért való versengés állapota. Ebben az állapotban elménk egy asura elméjéhez hasonló, és mi megalapozzuk az újraszületést az asurák világába.

Tehát, az újraszületés minden síkja mögött, az elme található. Ezért mondja a Buddha, hogy az elme, az egész univerzum építője. Nem gondolom, hogy az újraszületés folyamatában az emberi lény minden birodalomban megjelenik, birodalomról-birodalomra jár. Inkább ezek a síkok alakítanak ki területeket az elmében, melyeken felgyűlnek a megfelelő hajlamok, tettek, gondolatok. A Birodalmaknak csak a megnyilvánulásai láthatók, az elme működésének külső kivetülésein.

NEM VAGYUNK REMÉNYTELENÜL A MÚLTUNK FOGLYAI

A kamma és az újraszületés tanításának számos fontos eredménye van, a saját életünk megértéséhez.

A tanítás lehetővé teszi számunkra, hogy teljes mértékben megértsük; mi vagyunk a felelősek önmagunkért. Gondjainkért nem hibáztathatjuk a környezetünket, a sorsot vagy a neveltetésünket. Mindezek a tényezők tettek bennünket azzá, amik vagyunk, de a jelen körülményeink oka, a régi kammánk. Ez először pesszimista doktrínának tűnhet. Arra utal, hogy múltunk kammájának rabjai vagyunk.

Igaz, nagyon gyakran van, hogy múltunk kammájának eredményeit élvezzük. Fontos, hogy megértsük, a kamma szándékos cselekvést jelent és szándékos cselekvés mindig a jelenben, csak a jelenben történik. Ez, azt jelenti, hogy jelenlegi életünkben van lehetőségünk megváltoztatni az egész életünk irányát.

Ha alaposan megvizsgáljuk az életünket, látni fogjuk, hogy tapasztalatainknak két típusa van;

  1. Tapasztalat, amely passzivitásunk mellett, tőlünk, választásunktól függetlenül keletkeznek.
  2. Tapasztalat, amelyet döntéseinken keresztül, magunk hozunk létre.

A passzivitásunk, tőlünk függetlenül keletkezett tapasztalatoknak nincsenek kammikus hatásai.

Ha gazdagok és befolyásosak vagyunk, és hagyjuk eluralkodni önmagunkon az önzést, a gyűlöletet, az unalmat, akkor elültetjük a szenvedés birodalmába történő újraszületés magjait.

Ha szegények vagyunk, és rossz körülmények között élünk, sok fájdalomban és szerencsétlenségben van részünk, de; erkölcsös magatartást tanúsítunk, nagylelkűséget gyakorlunk, kedvesek és megértők vagyunk, akkor át tudjuk alakítani a világot, olyan világgá, ahol szeretet és béke uralkodik.

TÚL A KAMMÁN, AZ ÚT VÉGSŐ CÉLJA

A Buddha szerint az Út végső célja, nem egyszerűen jó eredmények elérése, hogy megszüntessük a kammát. Ez egy hétköznapi cél. Az igazi cél, az Út, túl a kamma láncán és következményein.

Amíg élünk, kammát teljesítünk és kammát halmozunk fel, továbbra is születünk és meghalunk. Találkozni fogunk a szenvedés különböző formáival. Hogy valaki szerencsés vagy szerencsétlen világban él, az csak másodlagos. Minden világban a lét múlandó, nem anyagi és nem kielégítő.

Az Arahant az egyik felszabadult, nem termel többé kammát. Továbbra is közöttünk él, de tettei nem jelentenek kammát. Tettei nem hagynak lenyomatot az elméjében. Nem hagy nyomot a szellemi folytonosságban, akár az égen repülő madár.