Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kérdések és válaszok a kammáról

2019.09.22

 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KAMMÁRÓL

A Kamma buddhista elmélet a cselekedetekről (tettekről) és azok következményeiről, amelyek befolyásolják az ember életét. Gyakran félreértik, okkult erőnek hiszik, illetve elkerülhetetlen sorsnak gondolják. A Buddha által tanított kamma nem más, mint az aktuális önmagunk vagy amik saját akaratunkból leszünk. A buddhista Kamma Tan, így az a végső terület, ahol az ember a saját életét a kezébe veheti. Ebből kiderül, hogy vannak erkölcsi döntéseink és tetteink, amelyek a szenvedéseinknek és rabságunknak az okozzák, de jelenthetik a mentális szabadságunkat. Ha jók az erkölcsi döntéseink, jót cselekszünk, akkor a mentális szabadságunkat jelentik. Ha erkölcsileg rossz a döntésünk, rosszat cselekszünk, és szenvedésben mentális rabságban lesz részünk.

 

A SZÁNDÉKOS CSELEKEDETEK (KAMMA) BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÉLET HOSSZÚSÁGÁT?

Egyszer egy diák megkérdezte a Buddhát; ”Gotama Mester, mi az oka és feltétele annak, hogy néhány ember rövid életű lesz, míg mások hosszú életet élnek?

Az Áldott Buddha akkor megmagyarázta; Barátom, férfiak vagy nők megölik az élő lényeket, ezek véreskezű gyilkosok, élvezik a dühöt és az erőszakot és a kegyetlenséget, minden élőlénnyel szemben!

  Amiatt, mert ezt szándékosan cselekszik: tönkreteszik a testet. Később, a halál utáni állapotban megjelenik a megpróbáltatás, mint a cselekmény következménye. Olyan fájdalommal jár, akár a tisztítótűz vagy a pokoltüze, ebből az állapotból nem lehet emberi alakban újraszületni, de ha mégis, akkor az újraszületett rövid életű lesz.

  Barátom, a következő tettek vezetnek rövid világi élethez; ölés, gyilkosság, véreskezű brutalitás, mészárlás, erőszak és kegyetlenkedés minden élőlénnyel szemben.

  Azonban, Barátom, az a férfi vagy nő, aki elkerüli az élőlények megölését; aki tartózkodik attól, hogy elvegye más élőlény életét, letette a botot és a fegyvert, gyengéd és kedves minden élőlénnyel……

  Ezen tettei miatt, a halál után felbomló szervezete egy kellemes és vidám helyen születik újra, az isteni szférában. De ha az ilyen ember, a halál és a test felbomlása után nem a mennyei világokban születik újra, hanem emberi állapotba, akkor hosszú életű lesz.

  Így Barátom, a hosszú élet elérésének gyakorlata; kerülni bármilyen élőlény megölését, tartózkodni az élőlények leölésétől. A botot és a fegyvert letéve, szelídséget és kedvességet, együttérzést kell tanúsítani minden érző, élő- és lélegző lény iránt.

„Az egyik lény kiszabadul a pokolból, mert a jelen rossz kammáját módosította a múltbéli jó. A másik lény hibázik, mert a jelen jó kammáját módosította a múltbéli jó. A másik lény hibázik,mert a jelen jó kammáját módositotta a múltbéli rosszra.                                     MN.135

 

A SZÜLŐK KAMMÁJA MEGHATÁROZZA, VAGY BEFOLYÁSOLJA A GYERMEKEIK KAMMÁJÁT?

(Megjegyzés; élettanilag a gyermekek öröklik szüleik fizikai, testi jellemzőit)

- Testileg, a gyermekek kammáját általában a szüleik kammája határozza meg. Így az egészséges szülők, általában egészséges utódokat nemzenek; az egészségtelen szülők, általában egészségtelen gyermeket nemzenek.

Másrészt, erkölcsileg; az apa vagy az anya kammája semmilyen módon nem érinti, nem határozza meg a gyermekük kammáját.

  A gyermek kammája egy külön dolog, azt önmaga alakítja ki, és ez képezi majd az egyéniségét. Az összes korábbi létezéséből felhalmozódik az összes érdem és vétség. Például; a Buddhává vált Siddatta herceget bizonyosan nem befolyásolta szüleinek, Suddhadana Királynak és feleségének, Maya Király-nőnek a közös kammája. Az a dicső és erős kamma, amely a Buddhává váláshoz kellett, túllépett szülei együttes kammáján, amelyek kevésbé voltak hatékonyak, mint az övé.

 

HA A SZÜLŐK KAMMÁJA NEM BEFOLYÁSOLJA GYERMEKÜK KAMMÁJÁT, AKKOR MIVEL MAGYARÁZHATÓ AZ A TÉNY, HOGY AZOK A SZÜLŐK, AKIK FERTŐZŐ BETEGSÉGBEN SZENVEDNEK, TOVÁBBADJÁK EZEKET A BETEGSÉGEKET AZ UTÓDAIKNAK?

- Amennyiben a gyermek örökli a szülei ilyen jellegű betegségét, akkor ennek az oka az Erő, amely később elmúlik (kedvező feltételek a csírázáshoz). Vegyük példának egy növényfajta két magját. Az egyiket rosszabb, száraz talajba ültetjük; a másikat tápanyagban gazdag, nedves talajba. Az eredményt látni fogjuk; ha az első mag kihajt, egy beteges csemete lesz belőle. A másik mag kihajt, jól fejlődik, virágzik és magas, egészséges fa lesz belőle.

  Meg kell jegyezni, hogy a két, ugyanazon állományból elültetett mag, eltérő módon fog növekedni, fejlődni, a talaj tápértékétől függően. A gyermek korábbi kammáját (emberi lények esetében) össze lehet hasonlítani a maggal; a talaj fizikai megfelelője az anya, és az apa nedve, az amelyik megtermékenyíti a talajt. Egyszerűen fogalmazva, -hogy bemutassuk a témát- azt mondjuk, hogy az ifjú ember csírájának növekedéséért, és mint egységként létezéséért; egytizedrészben a mag, hat-tized részben a talaj, és a fennmaradó három-tized részben pedig a nedvesség a felelős. Így, bár a vetőmag (a gyermek) csírázásának erejét a belső tulajdonságai határozzák meg, a növekedését erőteljesen felgyorsíthatja a talaj (az anya) és a nedvesség (az apa).

  Azért, még a mag és a nedv nagymértékben felelős a fa növekedéséért és állapotáért. Ezért kell a szülők befolyását (vagy az ősökét, ebben az esetben a kegyetlen világét) számításba venni a fogantatás és az ivadék növekedésénél.

  A szülők (vagy ősök) hozzájárulnak ivadékuk meghatározó fizikai kammájának meghatározásához; - Ha ezek emberek, akkor utódaik emberi lények lesznek.

          - Ha ezek szarvasmarhák, akkor ivadékaik is szarvasmarhák lesznek.

          - Ha az emberi lények Kínaiak, akkor az utódaik fajtája is az lesz.

Így az utódok mindig azonosak a nemzetséggel és a fajjal. A fentiekből látható, hogy bár a gyermek kammája önmagában nagyon erős, nem marad teljesen mentes a szülők befolyásától. Ez, egy hajlam a szülők fizikai jellemzőinek öröklésére. Mégis megtörténhet, hogy a gyermek kammája páratlanul erős hatású, és a szülők közös kammája nem árnyékolja be. Persze. Aligha szükséges hangsúlyozni, hogy a szülők rossz (fizikai) befolyása ellensúlyozható az orvostudomány alkalmazásával. Minden ember a szexuális együttlétből eredő három hatásból eredően született.

  1. Régi kamma, a múltbéli létezésből.
  2. Az anya magfolyadékából.
  3. Az apa magfolyadékából.

A szülők fizikai sajátosságainak hatásai lehetnek egyformán erősek vagy sem. Ezt kisebb vagy nagyobb mértékben lehet ellensúlyozni. A gyermek kammája és fizikai jellemzői, mint például a faj, a szín stb., ennek a három erőnek a terméke.

EGY ÉRZŐ LÉNY VAGY EGY LÉLEK, HOGYAN VÁNDOROL A HALÁL UTÁN KÖRBE-KÖRBE?

Amikor egy érző lény eltávozik a létből, akkor újraszületik, mint emberi lény; vagy Déva; vagy Brahma; vagy kisebb állat; egy régió vagy a pokol lakójaként. A szkeptikusok és a tudatlan emberek úgy tartják, hogy vannak köztes állapotok- antarabhava- a különböző létállapotok között. Néhányan azt állítják, hogy a köztes állapot átmeneti lényei birtokolják az öt khandát.

  Néhányan azt állítják, hogy az ilyen emberek elkülönített ’lelkek’ vagy szellem, nem anyagi burokban; és mások szerint ők a Devák által megszállottak; míg mások szerint, az erejük rövid időszakonként változik, a létezésnek megfelelően. Megint mások azt a fantasztikus és téves elvet vallják, hogy ezek lények is, és nem is, saját magukat másnak képzelik, mint a tényleges létük. Például, hogy ők elcserélt lények; Ő egy szegény ember- és mégis gazdagnak képzeli magát, és így tovább. Ő a pokolban van- és mégis földi Dévának képzeli magát, és így tovább. Ez a létezés közötti fázisokba (köztes létbe) vetett hit hamis, és a Buddhista tanítások elítélik ezt. Az emberi lény aktuális életében a kammának a rendeltetése, hogy meghatározza; emberi lényként történik e, a következő újraszületése, vagy Dévaként fog megjelenni a Dévák földjén, esetleg a pokolba kerül és ott található a következő létezésében.

  Összegezve, azt képzelik, hogy létezik a ’lélek’ vagy ’szellem’ és vándorol egyik létből a másikba. Ezt elhiszi a tudatlan és a materialista, de a dhamma ezt természetesen nem igazolja. Nincs semmi olyan dolog, ami ’jönne-menne-vándorolna’ a létezések között. Az elképzelés, amely összhangban lehet a dhammával, talán jól szemléltethető egy film, film vetítőn történő vetítése által, vagy a zene gramofonon történő sugárzása által. Mivel a film vagy a zene-doboz és a hanglemez kölcsönösen összhangban vannak egymással. Például, mint amikor egy emberi lény meghal és a Dévák világában születik újra. Bár, ez két különböző létezés, de kapcsolat és folytonosság van a kettő között, ami a halál időpontjában töretlen volt. És olyan esetben, amikor az ember következő létezése a legmélyebb pokolban van; a kettő közötti különbség, a pokol és az ember más tartózkodási helye között, nagynak tűnik. Mégis, pont ezen időben zavartalan az átjárás a folyosón, az egyik létezésből a másikba. És nincs közbenső anyag vagy tér, ami megszakítja ezt a tendenciát, az ember kammája és a pokolban tartózkodó emberi lények között. Két létezés között történő áthaladás, a folyosón vagy átjárón azonnali és gyorsabb, mint egy szempillantásnyi- vagy egy villanásnyi idő.

A kamma határozza meg az újraszületésünk birodalmát, és a múlandó lények létezésének körülményeit a birodalomban (a lét körforgásában, amelyen áthaladva elérhetjük a végső célt, a Nibbanát).

A kamma következményei és hatásai sokfélék lehetnek. A vallásosság és a nagylelkűség,  kedvező hatással van az újraszületésnél. A cselekedetek és érdemek szerinti újraszületés lehetséges a Dévák hat világbirodalmában.

  Az öt jhana vagy a megvilágosodás állapotai, a Brahma Világok alapját képezik. A rossz tettek és elkövetőinek minőségi fokozatok szerinti besorolása a kisebb mélységektől a legmélyebb pokolig terjed. Így a régi; a jelenbeni és a jövőbeni kammánkban tetteink összegezve vannak; aszerint, hogy ezek jó, közömbös vagy rossz tettek voltak. Látni fogjuk, hogy mi határozzuk meg a kammánk változását a létezésben.

EGY ÚJRASZÜLETETT EMBERI LÉNY KÉPES BESZÉLNI A SAJÁT MÚLTBÉLI LÉTEZÉSÉRŐL?

Természetesen. Ez nem ritka jelenség és összhangban van a buddhizmus tanításával és a kammával. Az olyan személyt, aki képes erre, ’jatisaro puggalo-nak nevezzük. (jati; megléte; saro: emlékezés; puggalo: emberi lény)

   A következők (az emberi lények többsége) nem emlékeznek múltbéli létezésükre, amikor megszületnek;

                    - gyermekek, akik fiatalon haltak meg,

                    - azok, akik régóta szenilisek haláluk időpontjában,

                    - akik, erősen gyógyszerfüggők vagy alkoholisták.

Azok, akiknek az édesanyja a fogantatáskor már beteges volt; nehéz, fáradságos munkát végzett; vagy nemtörődöm, meggondolatlan volt a terhesség ideje alatt; az a gyerek, akit az anyaméhben tartózkodás ideje alatt kábító hatás ért; elveszti minden ismeretét a korábbi létezéséről.

A Következők rendelkeznek a korábbi létezések ismeretével; akik nem születnek újra (az emberi világba) de tovább mennek a Dévák Világába, a Brahmák Világába vagy a Pokol területé-re; ők emlékeznek korábbi létezéseikre. Azok, akik hirtelenül, baleset következtében fiatalon halnak meg, de különben egészségesek; ők tehetségesek lesznek a következő létezésükben, attól függően, hogy az anya, akinek a méhében megfogantak, egészséges, tiszta-életű és békés nő. Ezenkívül, azok az emberek is rendelkeznek a korábbi létezések ismeretével, akik kiegyensúlyozott életet élnek, akik érdemdús életűek (korábbi életükben), gyakran imádkoznak és mértéktartók. Végül; a Buddha, az Arahatok és a Nemesek érték el, az előző létezésre emlékezés ajándékát, amelyet ’pubbenivasa-abhinnana’-nak neveznek.

MELYIK AZ ÖT ABHINNANA? CSAK A BUDDHÁKNAK ELÉRHETŐ?

(Az abhinnana jelentése; pszichikai erő/hatás. Páli nyelven; Abhi: nagy jártasság, nana: bölcsesség)

Az öt abhinnana a következő; idhividha  - kreatív erő

                                           dibbasota – Isteni fül

                                   cittapariyanana         - mások gondolatainak ismerete

                             pubbenivasanussati          - a múltbéli létezés tudása

                                       dibbacakkhu – Isteni szem

 

Az abhinnana elérhető az Arahatok és a Nemesek számára, de az átlagos embereknek is, akik gyakorolják a Buddhista Szentírást, mint ahogyan a remeték stb. Azok, akik a Buddha előtti időben éltek, képesek voltak repülni a levegőben és áthaladni a különböző világokon.

A Buddhista Szentírásokban megtaláljuk, egyértelműen láthatók az öt abhinnana elérésének eszközei; és ha ezeket gondosan és kitartóan gyakoroljuk, akkor elérhetők az abhinnanák. Hogy napjainkban nem látjuk az embereken az öt abhinnana meglétét, az a fizikai és mentális erőfeszítés hiányának tudható be.

MILYEN A RAGADOZÓ ÁLLATOK KAMMÁJA?

Például egy tigrisnek, aki szarvast zsákmányol?

MILYEN LESZ A KAMMÁJA AZ ÁLLATKERTI DOLGOZÓNAK, AKI ÉLŐ CSIRKÉVEL ETETI A KROKODILT?

A kamma; akarat vagy szándék. Így minden olyan cselekedet, amelyet szándékosan követtek el, kammikus hatást eredményez. Ha a cselekedet szükségből történik, akkor a kamma hatása kisebb lesz.

  A tigris, aki a túlélése miatt zsákmányol egy szarvast, rossz kammát gyűjt be magának. Azonban, növényi táplálékon nem tud megélni. De, nem olyan rossz kammát gyűjtött be, mint azok, akik kedvtelésből, vagy a bőréért stb., ölik meg a szarvasokat vagy bármilyen, más állatokat. Az ismertetett cselekedetnek a kammikus hatása, azért ilyen, mert; az embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy elkerüljék a szarvas megölését, míg a tigris nem tehet mást, ha életben akar maradni, meg kell ölnie a szarvast.

  Viszont, az állatkerti dolgozók esetében, ha élő csirkét adnak a krokodilnak, azzal megvalósítják az I. szabály (Ne ölj) megsértését. Tehát, az élő állattal történő etetésnek, nagyon rossz a kammikus hatása.

   De, nem annyira rossz a kammikus hatás, ha más által levágott vagy döglött állatot adnak a krokodilnak.

                                     (Salam Metta)

 

A BUDDHIZMUS AZT TANÍTJA, HOGY AZ EMBEREK ÁLLATKÉNT IS ÚJRASZÜLET-HETNEK, MERT OLYAN A KAMMÁJUK. DE MI A HELYZET AZ OLYAN ÁLLATOKKAL, AMELYEK KIHALTAK VAGY VESZÉ-LYEZTETETTEK? EZ NAGYON ZAVAR, MERT HA VAN ÚJRASZÜLETÉS, AKKOR EGY FAJ SOHA NEM PUSZTULHATNA KI. DE AKKOR MIÉRT HALT KI SOK FAJ, PÉLDÁUL A DINOSZAURUSZOK?

Az újraszületések folyamata soha nem fog megállni azelőtt, mielőtt egy lény elér egy bizonyos szentséget. Az újraszületés folyamatára jelentős hatással van a kammánk eredménye. Azonban, az újraszületés helye és formája, nem mindig támogatja bizonyos élőlény típusok megőrzését. Valóban a dinoszauruszok kihaltak, de visszaszületek más lények formájában, mint például, csirke, macska, hal stb.

  Ezen túlmenően, a földön történő kihalást okozhatta egy másik birodalomba történő újraszületés. A Dínók élhetnek más planétán is. Így az újraszületési folyamatban kihalhatnak egyes fajok, de megjelennek új típusú lények is. Mert egy faj kihalása, nem az élőlények kihalását jelenti. Ők újraszületnek, mint a többi teremtmények.

AMIKOR MI, VAGY MÁSOK IMÁDKOZUNK, AZ IMÁK HATÁSOSAK?

Az imádság akkor hatásos, ha azt jó kamma támogatja. Akik a jó kamma támogatása nélkül imádkoznak, azok semmilyen előnyt nem élveznek imáiktól.

MIKOR KEZDŐDIK AZ ÉLET AZ ANYAMÉHBEN?

A Dhammában leírtak szerint; a baba élete akkor kezdődik, amikor a petesejt találkozik a spermával. Tehát, amikor a baba megszületik, akkor ő nem nulla éves, hanem 9 hónapos és tíz napos. Így születésének első évfordulóján a baba, már közel két éves.

MILYEN KAMMA BEFOLYÁSOLJA A SZÉPSÉGET?

Egyszer egy hallgatója megkérdezte a Buddhát;

  • Gotama mester, mi az oka és feltétele, amiért az egyik ember szép és a másik csúnya?

A Boldogságos Buddha, így magyarázta;

- Barátom, egy dühös és ingerlékeny temperamentummal rendelkező férfi vagy nő, ha egy kicsit is kritizálják; sértett, dühös, sértődött és ellenséges lesz. Haraggal, gyűlölettel és keserűséggel fog visszavágni.

Mivel ezek szándékos cselekvések; a halála után felbomló test, szenvedésekkel teli, nyomorúságos helyre születik újra, a fájdalmas purgatóriumba vagy a pokolba.

 De, ha a halál után felbomló test, nem a purgatóriumba vagy a pokolba születik újra; hanem visszatér az emberi állapotba, akkor bármilyen körülmények közé született újra, akkor; csúnya idétlen, nem vonzó és taszító lesz. (Ilyen esetben azért szabadult meg a pokoltól, mert korábbi jó kammája ennyire módosítani tudta a rossz kammáját.)

Barátaim, a következő cselekedetek vezetnek a jövőbeni csúnyasághoz; Ha valaki gyakran dühös és könnyen felingerelhető temperamentum; amikor egy kicsit bírálják és megsértődik, haragos, ellenséges, bosszús lesz, és rosszindulattal, elkeseredetten vág vissza.

  Viszont, ha bármilyen férfi vagy nő, aki; nem dühös és nem ingerlékeny, amikor sokat bírálják, nem sértődik meg; nem lesz dühös, sem rosszindulatú, sem bosszúvágyó; nem mutat gyűlöletet, dühöt vagy keserűséget; akkor helyesen cselekszik. A halál után felbomló teste, kellemes és boldog helyen születik újra, az isteni dimenzióban. De, ha a halál után felbomló teste, nem egy boldog helyen, a Mennyei Birodalomban születik újra, hanem emberi állapotba, akkor Ő nagyon gyönyörű lesz. (Azért nem a Mennyei Birodalomba születik újra, mert a korábbi rossz kamma módosítja, a jó kammát.)

Barátaim, a szépséghez vezető út; nem dühöngeni és ingerlékenynek lenni, amikor bírálnak; nem megsértődni; nem dühösen-sem ellenségesen, sem megbántottan cselekedni; valamint nem szabad semmilyen haragot, gyűlöletet és keserűséget mutatni.