Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kamma négy tipusa

2020.05.02

A KAMMA NÉGY TÍPUSA

(KAMMA-CATUKKA)

Buddha Abhidhamma, Dr. Mehm Tin Mon

 

Noha nem tudjuk megismerni a személyes kammánkat, a buddha által leírtak szerint többféle csoportba sorolhatjuk a kammákat, és megjósolhatjuk, hogy mikor, hol és milyen eredménye  lesz az egyes típusoknak.

Bevezetés

A Kamma, szanszkrit szó, akaratlagos cselekedet vagy cselekedeteket jelent. A jó cselekedetek általában jó eredményeket, a rossz cselekedetek pedig rossz eredményeket eredményeznek. A cselekedeteket testtel (káya), beszéddel (vacã) vagy gondolattal (mano) hajthatók végre. De a test és a beszéd nem önmaguktól cselekednek; ezeket az elme (citta) mozgatja, a cittaja-rupán keresztül. A citta egy érzéki tárgy tudatosítása; nem ad parancsot vagy utasítást arra, hogy saját maga elvégzi a műveletet. A vágy (cetanà) irányítja a cittat és társait a művelet végrehajtására. Tehát a cetanà felelős a cselekedet végrehajtásáért.

Így szigorúan véve a kamma minden erkölcsös és erkölcstelen akaratot (cetanà) jelent. Rossz akarat gyökere: a tudatlanság (moha), kapzsiság vagy ragaszkodás (lobha) vagy harag (dosa).

A rossz akaratot, egészségtelen akaratnak is nevezik.

Az jó akarat, amelyet nagylelkűség (alobha), helyes akarat (adosa) és bölcsesség (pannà) kísér, az egészséges akarat. Más szavakkal, a 12 akusala cittában jelen lévő cetanà erkölcstelen, rossz kammák, míg a 8 mahà-kusala citta, az 5 råpàvacara-kusala citta és 4 aråpàvacara-kusala citta jelenléte erkölcsös, jó kamma.

 A cetanà és társai (azaz a cetanà kivételével citta és cetasikas) eltűnnek, miután elvégezték a feladataikat. De mielőtt elpusztulnak, a kammikus tulajdonságukat a citta-folyamban hagyják. Ez a kammikus tulajdonság, az a potenciális kamma, amely megfelelő időben meghozza a megfelelő hatását, és a hatás a cselekvés elkövetőjére lesz hatással. Valamennyire analóg Newton fizikai mozgás törvényével. A törvény kimondja: „Minden cselekedetre egyenlő és ellentétes reakció lép fel.” Tehát egy olyan személy, aki jó vagy rossz cselekedetet hajt végre, egyenlő és ellentétes reakcióra számíthat ebben az életben, vagy a következőkben. Ezen kívül az ellenkező reakció többször előfordulhat, mivel a kamma több mint milliárdszorosára duplázódhat a citta tulajdonságával. Hogyan? Mint korábban említettem, a cittas sebessége több, mint billiónyi szemenként. Olyan sok milliárd citta jelenik meg, amely ha szúnyogok lennének azok megölésének akaratával járna. Ez a sok milliárd citta és az ölési hajlandóság sok milliárd kamma magot helyeznek el a citta-folyamban.

 A növényi vetőmag új növényt hoz létre, ugyanolyan növény fejlődik belőle, amelynek a magját elültették. Ugyanúgy a kammamag is új lényt hoz létre az eredeti kamma számára megfelelő síkban. Az erkölcstelen kamma újraszületést hoz létre, egy bajban lévő síkon, míg az erkölcsös kamma újraszületést eredményez egy boldog síkon. A szúnyoggyilkosok egyetlen cselekedettel sok milliárd erkölcstelen kammát hoznak létre. Az egészséges cselekmény végrehajtásakor, például jótékonysági tevékenység során, sok milliárd jó erkölcsi kamma készül. Így az egészség-telen és az egészséges kammák száma ebben az életben, valamint a megszámlálhatatlan múltban olyan sok, hogy ezt egy szuperszámítógép sem tudja kezelni. Mindezek a kammák minden egyes ember citta áramlatában vannak, amely őt követi, bárhol is születik az új életében. Csakúgy, mint minden tárgyat, árnyék kísér, igy minden kammát kíséri annak megfelelő hatása. A Kamma, a cselekvés, a vipàka (gyümölcs vagy eredmény) pedig a reakciója. Tehát az ok és okozat (következmény). A kamma olyan, mint a mag, a vipàka pedig a növény. Ahogy vetünk, úgy aratunk ebben, vagy a jövőben. Amit ma betakarítunk az, amit elvetettünk a jelenben vagy a múltban. A Kamma önmagában törvény, a saját területén működik egy külső beavatkozás nélkül. A kammában rejlik annak a lehetősége, hogy megfelelő hatású legyen. Kamma az oka; A vipàka az okozat. Az ok okozza a hatást; a hatás magyarázza az okot. Az ok-okozati törvény mindenütt érvényes.

A. Kicca-kamma Catukka

A funkció szempontjából négyféle kamma létezik:

1. Janaka-kamma

Reproduktív (nemző) kamma, amely mentális és anyagi aggregátumokat állít elő a fogantatás pillanatában, valamint az egyén egész életében;

2. Upatthambhaka-kamma

Támogató kamma, amely támogatja a janaka-kammát, valamint a janaka-kamma hatását az egyén egész életében;

3. Upapãëaka-kamma

Akadályozó kamma, amely gyengíti, megszakítja vagy késlelteti a janaka kamma gyümölcsét;

4. Upaghàtaka-kamma

Pusztító kamma, amely nemcsak letiltja a janaka kamma hatását, hanem elpusztítja a janaka kamma hatását is. Más szavakkal: az ember hirtelen meghal, és az upaghàtaka-kamma szerint születik újra.

A fenti négy kamma működésének példájaként említhetjük Devadatta esetét. A jó janaka-kammája révén királyi családba született. Folyamatos kényelme és jóléte a janakakamma, valamint a támogató kamma hatásának köszönhető. Az akadályozó kamma akkor jött működésbe, amikor kiszabadult a Saõghából, és megaláztatásnak volt kitéve. Aztán a Saügha-ban súlyos erkölcstelen kamma romboló kammaként működött, amely őt az avãci pokolba küldte.

B. Pàkadànapariyàya-kamma Catukka

Az eredmények hordozásának prioritása szempontjából négyféle kamma létezik:

1. Garuka-kamma

Olyan súlyos kamma, amely annyira erős, hogy senki nem képes megállítani a működését a következő életben. Más szavakkal, minden bizonnyal eredményeket hoz a következő életben. A súlyos kamma a pancànantariya kamma, nevezetesen: (I) hitszakadást hoz létre a Szanghában, (II) egy Buddha megsebesítése, III) egy arahat meggyilkolása, (IV) anyagyilkosság és (V) apa-gyilkosság. A Niyata-micchàditthit (állandó téveszme) amely szintén súlyos kamma. Miért? Másrészt 5 rupàvacara-kusala kamma és 4 aråpàvacara-kusala kamma jó és súlyos kammák. A Lokuttara-magga szintén súlyos erő, mert örökre bezárja a négy apáya (a nélkülözés - pokol) otthonának ajtaját.

2. Asannà-kamma

Proximális kamma, amelyet közvetlenül a halál előtt végeznek el vagy emlékeznek meg róla.

3. Acinna-kamma

Szokásos kamma, amelyet rendszeresen tesznek, vagy lehet olyan kamma, amelyet egyszer hajtanak végre, és amelyre mindig emlékeznek.

4. Kañattà-kamma

Meghatározatlan kamma olyan, amely egyszer megtörténik, és hamarosan elfelejtésre kerül. Most, ha van valamiféle garuka-kamma, akkor eredményt hoz, ha meghalunk és kondicionáljuk a következő életünkbe. Ha nincs garuka-kamma, ami gyakran előfordul, akkor az asannà-kammára kell támaszkodnunk a következő életünk feltételeinek meghatározására. A jó asannà-kamma elnyerése érdekében a fiainak és lányainak, vagy a rokonoknak és a barátoknak olyan egészséges cselekedeteket kell szervezniük, mint például ruhák felajánlása a szerzeteseknek vagy Dhamma prédikálás meghallgatása, melyet az ember halálos ágyában tartanak. A haldokló embert is emlékeztetni kell a múltbeli jó cselekedeteire.

Jó példa erre a tiszteletre méltó Sona apja Srí Lankában. Az apa vadászatból élt. Amikor túl idős volt vadászathoz, a fia kolostorában szerzetessé vált. Hamarosan megbetegedett és az volt a víziója, hogy a pokol kutyái jönnek fel a hegyre, és megharapják. Ijedt volt, és kérte a fiát, hogy távolítsa el a kutyákat. Fia, aki egy arahat volt, tudta, hogy apjának gati-nimitta kammája van, amit el akar dobni a  Nirayában. Arra kérte tanítványait, hogy gyűjtsenek virágot és hintsék szét őket a pagoda egész területén. Aztán az apját az ágyával együtt a pagodába vitték. A tiszteletreméltó Sona emlékeztette apját, hogy tisztelegjen a pagodának, és örüljön a nevében felajánlott virágoknak. Az öreg szerzetes megnyugodott, tiszteletet adott a pagodának, és örömmel látta, hogy a virágokat az ő nevében vitték a pagodának. Abban a pillanatban a gati-nimitta kamma megváltozott. Azt mondta a fiának: „Mennyei tartózkodásukból származó gyönyörű mostohanapáid elkísérnek engem”. A fiú elégedett volt erőfeszítéseinek eredményével. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy hálánkat kifejezzük szüleink iránt. Annak biztosítása érdekében, hogy jó asannà-kammát kapjunk, ki kell fejlesztenünk az àcinna-kammát, amíg élünk. A legjobb àcinnakamma a nyugalom-meditáció vagy betekintés-meditáció, amely minden alkalommal elvégezhető. Amikor szokásossá válik, a halál idejére emlékeznek rá és gyakorolják.

A szarvasmarha-istálló hasonlat

Tegyük fel, hogy sok szarvasmarhát egy nagy istállóban tartunk éjszakára. Reggel kinyitják a fészer ajtaját, hogy a szarvasmarhák kijussanak a legelőre. Melyik fog először kimenni? Minden szarvasmarha arra vár, hogy a lehető leghamarabb kimenjen. Ha van köztük olyan vezető, akit mindenki tisztel, akkor az fenségesen az ajtó felé lép, és elsőnek jön ki. Ez olyan, mint egy garuka-kamma, amely vitathatatlanul eredményt hoz a következő életben. Ha nincs vezető, akkor az ajtóhoz legközelebbi léphet ki elsőnek. Ez hasonló az àssanna-kammához, amely a következő életben meghozza gyümölcsét. Időnként egy éber állat, aki megérezte az istálló kinyitását, közvetlenül az ajtóhoz helyezkedett, és az ajtó kinyitásakor elsőnek lép ki. Ez olyan, mint az àcinna-kamma, amely eredményt hoz a következő életben. Időnként előfordulhat, hogy az erősebbek általi váratlan lökés hatására, aki éppen ott áll, az jön ki elsőnek.. Ez hasonló ahhoz az esethez, amikor egy váratlan kañaññà-kamma esélyt ad arra, hogy feltételezze a következő életet. Mallika királynő igazságos életet él, de eszébe jutott egy hazugság, amelyet régen Kosala királynak, halálának pillanatában mondott. Ez a kañaññà-kamma, amely hét napig bánatos állapotba hozta.

C. Pàkakàla-kamma Catukka

A hatálybalépésük időpontja tekintetében négyféle kamma létezik:

1. Diññhadhammavedanãya-kamma

Azonnal hatékony kamma, amely gyümölcsöt hoz a jelen életben;

2. Upapajjavedanãya-kamma

Ez hatékony kamma, amely gyümölcsöt hoz a következő (második) életben;

3. Aparàpariyavedanãya-kamma

Határtalanul hatékony kamma, amely gyümölcsöt hoz a harmadik élettől az utolsó életig, amikor az ember felismeri Nibbànát;

4. Ahosi-kamma

Megszűnt kamma, amely már nem hoz gyümölcsöt. A vãthis tanulmányozása során észrevehetjük, hogy a mahà-kusala citta vagy az akusala citta normál helyzetekben hétszer működik javanaként. Az első javanával kapcsolatos cetanà (akarat) diññhadhammavedanãya-kamma néven szerepel, amely ebben az életben fogja eredményt kifejteni. Ha nem működik ebben az életben, akkor elhalványul. Devadattát és Cundat jelenlegi életükben niraya tűz égette el. A szegény Kàkavaliya pár, miután főtt rizst ajánlott fel a tiszteletre méltó Sariputta számára, hét nap alatt nagyon gazdag lett. A hét javanákból az első javana a leggyengébb. A legerősebb a hetedik-javana. Az ezzel a javanával kapcsolatos cetanát upapajjavedaniya-kammának hívják.

Az eredményt a következő (második) életben adja meg. Ha nem működik a második születéskor, akkor elhalványult vagy hatástalan lett (ahosi). Az öt köztes javana erős, és a velük társított cetanák, aparàpãriya-vedanãya-kamma néven ismertek. Mivel több millió vãthis fordul elő egy egészséges vagy rosszindulatú cselekedet során, sok millió ilyen típusú kamma merül fel a cselekedet során. Tehát ez a kamma határozatlan ideig működik a harmadik születéstől az utolsóig, amikor az egyén eléri Nibbànát. Senki, még a buddhák és az arahatok sem, mentesülnek a kamma osztályaiból. Tehát minden elvégzett tevékenységünkre nemcsak ebben az életben, hanem a jövőbeni határozatlan életben is várhatjuk a következményeket, a Saüsàrai vándorlás során. Szóval légy óvatos!

D. Pàkathàna-kamma Catukka

A kammikus hatás helyének figyelembevételével a kamma négy osztályra oszlik:

1. Akusala kamma

Erkölcstelen fellépés, amely hatást gyakorol a négy apáya házban.

2. Kàmàvacara-kusala kamma

Erkölcsi cselekvés az érzékszférában, amely hatást gyakorol a hét érzéki boldogság birodalmába (kàmaloka);

3. Rupàvacara-kusala kamma

Erény a finom anyagi szférában, amely hatást gyakorol a tizenhat rupa-birodalomban (rupaloka);

4. Arupàvacara-kusala kamma

Erkölcsi hatás a nem anyagi szférában, amely hatást gyakorol a négy aråpa-birodalomban (arupaloka).

 

 

Megjegyzés:

I. Lényegében meg kell jegyezni, hogy:

egy Akusala (kellemetlen) -kamma - 12 cetanàval társítva 12 akusala cittához.

b. Kàmàvacara-kusala (egészséges) kamma -8 cetanàval és 8 mahà-kusala citta,

 

c.  Rupàvacara-kusala kamma - 5 cetanà és 5 rupàvacara kusala citta.

 

d. Arupàvacara-kusala kamma - 4 cetanà, 4 aråpàvacara kusala cittas kíséretében.

 

II. A kammikus hatás kétféle: vipàka-nàmakkhandha és kañañña-rupa.

 

a. Vipàka-nàmakkhandha - vipàka citta és társai

 

b. Katattà-rupa - kammaja-rúpa és utuja-rúpa.

A Kammajarupa a kamma által előállított testalkotás, az Utuja-rupa pedig a hőmérséklet által előállított testi ténység. Ezenkívül a kammikus hatás a patisandhi-kàla-ban (vagyis a patisandhi citta kialakulásának pillanatában), valamint a pavitti-kàla-ban jelentkezik (azaz a patisandhi-citta jelenlegi pillanatától a halálig).