Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÁNTÁLÁS MEDITÁCIÓS GYAKORLATKÉNT 

 

 

 

 

Minden Buddhista, kántálással segíti előmozdítani, vagy kántálással támogatja az elme fejlesztésének gyakorlatát. Különösen azok fejlesztik elméjüket, akik nem csak kántálnak, hanem memorizálnak és recitálják a Buddha Tanításait. Továbbá, minden alkalommal érdemeket nyernek a kántálással, és az elme erősebb, békésebb és tisztább lesz általa. Ebben az írásban néhány fontos kántálást választottunk ki, melyek népszerűek az emberek között, segítő kántálások, és a meditációt követően kell használni őket.

 

1. RATANATAYABHITHUTI

( a Három Drágaság fenséges dícsérete)

 

A,  BUDDHANUSATI (Emlékezés a Buddhára)

Tiszteletünket fejezzük ki a Buddhának és elmélkedünk nemes erényein, dicsérjük könyö-rületét, tisztaságát és tökéletes megvilágosodását, a következő szavak által;

 

ITIPI SO BHAVAVA                              Ő, a valóban kiemelkedett,

ARAHAN,                                            beszennyeződésektől mentes,

SAMMASAMBDDHO,                            önmagától tökéletesen   megvilágosodott,

VIJJACARANA SAMPANNO.                    bölcs vezető.

SUGATO,                                             Az, aki a jó úton halad,

LOKAVIDU.                                          világok ismerője.

ANUTTARO PURISADHAM MASARATHI,   Az embereket megszeliditő felülmúlhatatlan tanító,

SATTHA DEVAMANUSSANAM,                 Istenségek és emberek tanítója,

BUDDHO                                              az egyetlen felébredett, az Egyetlen Megvilágosodott,

BHAGAVA’TI.                                        a Lord, a Dhamm gyakorlott tanítója.

 

B, DHAMMANUSATI (Emlékezés a Dhammára)

Tiszteletünket fejezzük ki a Dhammának azáltal, hogy kántáljuk a következő szavakat.

 

SVAKKHATO BHAGAVATA DHAMMO         Jól kifejtett, Emelkedett Dhamma

SANDITTHIKO                                        maga által látó,

AKALIKO,                                               itt és most, időben nem késleltetett,

EHIPASSIKO,                                          jön és lát,

OPANAYIKO,                                          miközben befelé vezet,

PACCATAM VEDITABBO                           hogy a bölcs emberek

VINNUHITI.                                            önmagukat lássák.

 

C, SANGHANUSATI (Emlékezés a Sanghára)

Tiszteletünket fejezzük ki a Sanghának a kántálás következő szavai által:

 

SUPATIPANNO BHAGAVATO                 A Nemes Tanítványok Sanghája,

SAVAKASANGHO.                                   akik kedvezően gyakorolnak.

UJUPATIPANNO BHAGAVATO               A Nemes Tanítványok Sanghája,

SAVAKASANGHO.                                    akik tisztán gyakorolnak.

NAYAPATIPANNO BHAGAVATO            A Nemes Tanítványok Sanghája,

SAVAKASANGHO.                                    akik jó gyakorlók.

SAMICIPATIPANNO BHAGAVATO          A Nemes Tanítványok Sanghája,

SAVAKASANGHO.                                    megfelelő gyakorlók.

YADIDAM ?                                            Kik ők ?

CATTARI PURISAYUGANI,                        A négy pár ember,

ATTHA PURISAPUGGALA,                        nyolcfajta személy.

CSA BHAGAVATO SAVAKASANGHO       A Nemes Tanítványok Sanghája,

AHUNEYYO,                                           ajándékra méltók,

PAHUNEYYO,                                         vendégszeretetre,

DAKKHINEYYO.                                  felajánlásokra méltók.                 

ANJALIKARANIYO.                        Tiszteletreméltók.                                 

ANUTTARAM PUNNAKKHETTAM               A világért tett érdemek

LOKASSATI.                                           páratlan területe.

 

Ezeket a passzusokat csak Páli nyelven kántálják. A Három Drágaságra Emlékezés kántálá-sa, magabiztossá, merésszé, tündöklővé teszi az elmét, miközben az kevésbé tűnik komornak, és tovább marad a Három Drágaságban.

 

A Három Drágaság rövid, de fenséges dicsérete azok számára nyújt kifejeződést, akiknek kevés idejük van a kántálásokra vagy azoknak, akik a hitükből többet akarnak kifejezni. Azt tanácsoljuk, hogy ezt a rövid kántálást kíséretként használják.

 

AHO BUDDHO.  A Lord Buddha, a Menedékünk, aki önmagától megvilágosodott, méltó az eredményekre, erkölcsileg tiszta, elégette a beszennyeződéseket és eloltja a szenvedé-sek tüzeit.

 

AHO DHAMMO.  A Buddha Dhammája a Menedékünk, az erkölcsi tisztaság, csodálatos, a legfőbb hit, lenyugtatja a beszennyeződéseket és a szenvedések tüzeit, segít a helyesen gyakorlóknak, hogy mentesek legyenek minden bánattól és szerencsétlenségtől. A Dhamma maga az erkölcs (síla); a koncentráció (samadhi); a nemes út; a nemes gyü-mölcs és a Nibbána.

 

AHO SANGHO.  A Sangha a Menedékünk, a csodálatos legfelsőbb hit kiváló gyakorlói, akik a Nemes Úton haladnak, és teljesítik a síla, samadhi, és panna gyakorlatát, miközben megvalósítják a Nibbanát. A lények elhagyják a beszennyeződések és fájdalmak tüzeit, ők megtanítanak másokat is gyakorolni és így azok is elhagyhatják a beszennyeződések és fájdalmak tüzeit.

 

2. BRAHMAVIHARA BHAVANA

( a Brahmavihara kiterjesztése vagy az Isteni Lakóhelyek)

 

Az elme Brahmaviharájának, isteni állapotának, vagy Isteni Lakóhelyeknek nevezték azokat a gyakorlatokat, amelyeket a Lord Buddha ajánlott; szerető-kedvesség (metta); részvét (karuna); megértés (mudita); és nyugalom (upekkha). Ezeket ki kell terjeszteni más lényekre a kántálás által.

 

A, METTA-BHAVANA  (Szerető-kedvesség kiterjesztése)

A Rend ismerteti, hogyan lehet megszabadulni a haragtól, vagy a rosszindulattól, általáno-san kiterjed a szertő-kedvesség elérésére, a következő kántálástól;

 

SABBE SATTA                            Lények, akik ott vagytok,                    

AVERA HOTU                          legyetek mentesek az ellenségeskedéstől,

ABYAPASSHAHONTU                legyetek mentesek a hátrányoktól,

ANIGHA HONTU              legyetek mentesek a bajoktól, (testben és elmében)

SUKHI ATTANAM                               legyetek képesek megvédelmezni,

PARIHARANTU                                   a saját boldogságotokat.

B, KARUNA BHAVANA ( a Részvét kiterjesztése)

Szabály, hogy megszabaduljanak az erőszaktól és műveljék az erényt, legyen bennük részvét, hogy segítsenek mindazoknak, akik szenvednek. Ebben segít a következő kántálás;

 

SABBE SATTA                                    Bármilyen lény vagy,

DUKKHA PAMUCCANTU                      légy mentes a szenvedésektől.

 

C, MUDITA BHAVANA  (a Megértés, Együttérző öröm kiterjesztése)

Szabály, hogy megszabaduljanak az irigységtől, hogy mások a boldogságtól és jóléttől örömteliek legyenek, és műveljenek együttérző örömet. Kántálás a mudita műveléséért;

 

SABBE SATTA                                     Bármilyen lények vagytok,

MA LADDHASAMPATTITO            titeket nem választhat szét a szerencse,

VIGACCHANTU.                                  ami általatok győzedelmeskedik.

 

D, UPEKKHA BHAVANA (Növekvő lelkiegyensúly)

Szabály, hogy megszabaduljanak a szélsőséges érzelmektől, úgymint; a nagy öröm és túl sok bánat; szomorú érzések más lények szerencsétlenségét látni, amelyeket előző tetteik (kamma) okoztak, és nem segíthetünk rajtuk; valamint fenn kell tartani a semleges érzést is. A következő szöveg visszatükrözi a kammát és annak eredményeit. Amelyet kántálnunk kell, ennek a minőségnek a megszerzéséért;

 

SABBE SATTA,                                     Bármilyen lények vagytok,

KAMMASSAKA,                               ti vagytok a kammátok tulajdonosai,

KAMMADAYADA,                                  a kamma örökösei,

KAMMAYONI,                                      a született kamma,

KAMMABANDHU,                                 akire a kamma vonatkozik,

KAMMAPATSRANA.                            aki elviseli a kamma eredményeit,

YAM KAMMAM KARISSANTI,                 Bármilyen kammát teszel,

KALYANAM PAPAKAM VA,                     jót vagy rosszat,

TASSA DAYADA BHANISSANTI.             az a te kammád.

 

 

3, ABHINHAPACCAVEKKHANA

(Öt téma az emlékezés gyakorlásához)

 

A,  JARADHAMMOMHI,                         Én a természetben öreg vagyok.

     JARAM ANATTITO.                          Nem vagyok túl idős.

 

B,   BYADHDHAMMOMHI,                    Én a természetben beteg vagyok.

      BYADHIM ANATTITO.                      Nem vagyok túl beteg.

 

C,   MARANADHAMMOMHI,                    Én a természetben meghalok.

      MARANAM ANATTITO.                     Még nem halok meg.

 

D,   SABBEHI ME PIYEHI MANAPEHI,Minden hozzátartozóm, kedves és szeret,

      NANABHAVO VINABHAVO.                különben elválnának tőlem.

 

 

E,   KAMMASSAKOMHI,Én vagyok a kammám tulajdonosa,                      

      KAMMADAYADO,                              örököse, a saját kammámnak,

      KAMMAYINI,                                    az újraszületett kammának,

      KAMMABHANDU,                      az egymással összefüggő kammának,

      KAMMAPATSARANO,              a megmaradt, fenntartott kammának,

      YAM KAMMAM KARISSAMI,         bármilyen, általam tett kammának,

      KALYANAM VA BHAVISSAMI,              jó vagy rossz,

      TASSA DAYADO BHAVISSAMI.            az, mind az enyém.

      EVAM AMHEHI ABHINHAM,                Így általuk, gyakran kellene

      PACCAVEKKHITABBAH.                      emlékeznem rájuk.

 

Erre az öt témára emlékezni kellene minden nap. Erre az öt témára történő emlékezés céjla: meg kell ismerkedni az élet igazságaival, hogy azok igyekezetet ébresszenek, - a jó cselekvésre- a gonoszság elkerülésére, hogy fiatalon ne mérgezzük magunkat, -az egészséges élet- a birtoklás nélküli létre és a kammába vetett őszinte hitre.

 

4, KAYAGATASATI

(A visszataszító test)

Ennek a kántálásnak az a célja, hogy megszabaduljunk a vágyaktól.

 

AYAMEVA KAYO,                                    Ez, az én testem,

UDDHAM PADATALA,                             a lábak talpaitól,

ADHO KESAMATTHAKA,                         fel a haj tetejéig,

TACAPARIYANTO,                                 bőr által befedve,

PURO NANAPPAKARASSA ASUCINO,       ez a test, sokféle tisztátalanság egésze,

JEGUCCHO PATIKULO.                          mindezek visszataszítóak.

 

 

5, MARANASATI

(Elmélkedés a halálról)

A halálról történő elmélkedés célja, az élet igazságainak bevállalása; miközben félsz ettől. A jó cselekedetekhez és a gonoszság elkerüléséhez nyújt segítséget.

 

ADHUVAN JIVATAM,                            Az élet átmeneti,

DHUVAN MARANAM,                            a halál állandó.

AVASSAM MAYA MARITABBAM,             Biztosan megfogunk halni.

MARANA PANYO SANAM ME JIVITAM.    Az élet bégén a halál van.

JIVITAM ME ANIYATAM,                       Az életem nem álland.,

MARANAM ME NIYATAM                       A halálom biztos.

 

Az első öt kántálás célja, hogy lecsillapítsuk az elmét, és megszabadítsuk az öt szellemi akadálytól, hogy samádhit tudjunk megvalósítani. Amely a nyugodt meditáció jellemzője.

 

 

6, TILAKKHANA BHAVANA

(…a három jellemzőjén)

A belső betekintő meditációk (Vipassana-bhavana vagy Vipassana-kammathana) fejleszté-se, miközben a bölcsesség művelése a cél.

 

 

ANICCA SANKHARA                 Minden feltételhez kötött dolog átmeneti.

TAM KUTETHA LAPBHA   Ezért hogyan tudnánk létezni átmeneti jelleggel.

 

Ez tartalmaz minden igazságot, olyan feltételhez kötött dolgokat, melyek a három jellemző ereje alatt vannak, amelyek megegyezőek; átmeneti jelleg, szenvedés, és önzetlenség vagy nem én.

   Nem, senki nem születik meg soha, és nincs senki, aki meghal. Test (rupa), érzés (veda-na), észlelés (sanna), szellemi tevékenységek (sankhára) és öntudat (vinnana) ez, az öt skandha, amit elérünk, hogy létezzünk, és ezek azok melyek megsemmisítenek minket. Ezek, átmenetiek, szenvedések, nem a miénk, nem-ének, csak összességek. Így ezek megsemmisülnek.

 

   Nem, senki nem születik meg soha, és nincs senki, aki meghal. Cakkhu (a látvány érzé-kelése), sota (a hang érzékelése), ghana (a szag érzékelése), juvha (az íz érzékelése), kaya (az érintkezés érzékelése) és mana (a gondolat érzékelése), az igaz érzékelés hat területe, amely létezik, majd megszűnik. Átmenetiek, nem a miénk, ezek nem mi vagyunk, ezek nem-én, csak az érzékelés hat területe. Így ezek megsemmisülnek.

 

   Nem, senki nem születik meg soha, és nincs senki, aki meghal. Föld, a víz a tűz, a szél, a levegő és a tudatosság, ők szenvedések, nem a miénk, mi nem vagyunk ők, ők nem-ének, ők csak a hat elem. Így ezek megsemmisülnek.

 

   Nem, senki nem születik meg soha, és nincs senki, aki meghal. Név és forma (rupa) csak létezik, azután a név megszűnik, és a forma felbomlik. Ezek, átmenetiek, szenvedések, nem a miénk, mi nem vagyunk ők, ők nem-én, ők név és forma. Így ezek megsemmisülnek.

 

 

7, ATURAKAYA BHAVANA

(Elmélkedés a kóros folyamatokról)

 

ATURAKAYASSA ME SATO,                Bár, a testem nyugtalan,

CITTAM ANATURAM BHAVISSATI.     az elmémre nem fog hatni.

BHIDURAYAM KAYO,       Ez a test elbomlik, az öntudat megszűnik lenni.

VIRAGADHAMMAM.                          Ezek átmenetiek, nem a miénk.

VINNANAM.                                     Így ezek megsemmisülnek.

 

Ez, a folyamtok közül az egyik, ami segít a beteg embernek, hogy áthatolhasson az elmén, hogy betekintést valósítsanak meg (vipassana) amikor a beteg szemlélődik a test igazsá-gán, és átmeneti jellegén, miközben a szemlélődés tárgya (test) beteg. Az önzetlenség az, amely megakadályozza, hogy a nyugtalan test hatása miatt az elme ingadozzon.

 

 

8, PATTIDANAGHATHA

(Az érdem felajánlásának folyamata)

A következő folyamatot arra használják, hogy megszabadítson vagy általa, minden lénynek felajánlja az érdemet. Ezt a meditáció után, minden nap kellene alkalmazni. De, használ-ható bármilyen cselekvésből szerzett érdem felajánlásánál is.

 

 

PUNNASSIDANI KATASSA,                    Lehet az érdem jelenlegi,vagy

YAMANYANI KATANI ME,                     valamely más időben szerzett,

TESANCA BHAGINO HONTU.                megosztom minden lénnyel.

SATTANAM TAPPAMANAKA.                 Végtelen és mérhetetlen:

YE PIYA GUNAVANTA CA,          ezek kedvesek és erényesek számomra,

MAYHAM MATAPITADAYO,                   olyanok nekem, mint a szüleim,

DITTHA ME CAPYADITTHA,                  ezek láthatók, vagy láthatatlanok

ANNE MAJJHATTA VERINO.          vagy közömbösek és barátságtalanok.

 

SATTA DITTHANTI LOKASMIM,      Lények a fennálló világban azok, akik       

TEBHUMMA CATUYONIKA.            újraszületnek a három planétára.        

PANCEKACATUVOKARA,       Ezek, az ember, öt halmazának vándorlásai,

SAMSARANTA BHAVAG HAVE.              a kicsi és a nagy birodalomában.

 

NATAM YE PATTIDANAMME,                 Ezek az én ismereteim, az

AMAMO DANTU TE SAYAM.            érdem felajánlásának boldogságáról.

 

YE PIMAM NAPPAJANANTI,                  Az, aki nem ismeri ezt,

DEVA TESAM NIVEDAYUM.                  tudtára adhatja az istenségeknek.

 

MAYA DINNANPUNNANAM,                  Mert ők örvendeznek az általunk

ANUMODANA HETUNA,                       felajánlott érdemeknek.

SABBE SATTA SADA,                          Minden lény élhet örökké,

AVERA SUKHAJIVANO,                    boldog és gyűlölettől mentes életet,

KHEMAPPADANCA PAPPONTU            és felfedezheti a biztos utat,

TESASA SIJJHATAM SUBHA.               és minden kérése teljesül.

 

Más utak is vannak az érdem felajánlásához. Van egy rövidebb is:

Minden érdemet, amit a múltban és most elnyertem,

nyerjen el minden lény.

Tudjanak örvendezni az érdemek felajánlásán,

és legyenek mentesek a szenvedésektől,

és legyenek ezentúl boldogok.

 

 

SANKHEPAPATTIDANAGATHA

(Az áldás átadásának rövidebb módja)

 

SABBA SATTA SADA HONTU       Minden lény, legyen mentes az ellenségeskedéstől,

AVERA SUKHAJIVANO                      és éljen örökké boldog életet.

KATAM PUNNAPHALAM           Ők ugyanazon érdemeket kaphatják meg,

SABBEBAGI BHAVANTU TE.              melyek nekem felhalmozódtak.

 

Bárki, aki az elme területének fejlődését szeretné elérni, akkor rendszeresen kellene kán-tálnia, ezeket a szövegeket, amiket ebben a fejezetben leírtunk. Kántálás közben, gondolkodni és koncentrálni kell a szöveg jelentésén, hogy a hatás biztos legyen, és az ember még sikeresebben valósítsa meg az eredményeket a gyakorlásai során.