Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 AZ ELME FOLYAMATAI KÖZVETLEN A HALÁL ELŐTT
 
Abhidhamma VIII. Fejezet
 
TARTALOM
A Halál Négy Oka………………………………………………………………..3
      1. Lejár az élet-tartam………………………………
      2. Megszűnnek a kammikus erők……………….
     3. Az előző két halál ok kombinációja…………
     4. Korai vagy természetellenes halál…………..
 
A korai halál esetei………………………………………………………………4
 
Az utolsó pillanat fontossága……………………………………………...……5
   A Három fajta Arammana………………………………………….
      A, Hogyan jelenik meg a kamma arammana……………
      B, Hogyan jelenik meg a kamma nimitta arammana…
      C, Hogyan jelenik meg a Gati nimitta arammana…….
 
Arckifejezések……………………………………………………………………..6
 
Figyelmeztető motyogás……………………………………………………....…6
 
A Gati nimitta másik fajtája…………………………………………………........6
 
Segítség a jó arammana megjelenéséhez……………………….........……..6
 
Hogyan jelennek meg az Újraszületett tudatfolyamatok…………................7
 
A két hibás nézet………………………………………………………………....7.
 
Helyes nézet………………………………………………………………………7
 
Végkövetkeztetés……………………………………………………………...…8.
     

 

Az előző fejezetekben már tárgyaltuk a tudatfolyamatok (az elme típusait) osztályzását és a cselekedetek minőségét. Az embert mindig foglalkoztatják a és a rossz gondolatok és az ezekből eredő egészségtelen (akusala) és egészséges (kusala) tettek. Miközben az ember ezekkel van elfoglalva, a halál megérinti a vállát, és ő maga mögött hagyja a vagyonát, tulaj-donait és szeretteit, és elindul egy új életbe. Ezért tudnunk kell, hogy a halált közvetlenül megelőző időben nagyon fontos, hogy szembenézzünk az elkövetkezendő halállal.

 
A HALÁL NÉGY OKA
A halálnak égy oka van, nevezetesen;
1. Lejárt az élet-tartam.
2. Megszűnik a kammikus erő.
3. A fenti kettő kombinációja.
4. A megszakadó kammikus erő miatti korai halál, upacchedaka kamma.
 
A négy halálokra találó analógia; elalszik, mint az olajlámpa lángja. Folytatva, az analógiát;
1. Elfogy az üzemanyag
2. Elég a kanóc.
3. Az 1. és a 2. kombinációja.
4. Külső ok, mint például a hirtelen széllökés vagy valaki szándékosan elfújja.
 
  1. Lejár az élet-tartam
A különböző síkokból nézve eltérőek az élettartamok. Az emberi síkon az élettartam a környe-zeti kappától (Világciklustól) függ. Ha a földkerekség (világrendszer) fokozatosan növekszik a végtelenségig, ezzel együtt az emberi élettartam is növekedik; amikor a világciklus csökken az emberi élettartam is csökken 10 évvel. Amikor Gotama Buddha megjelent ebben a világban, akkor az átlagéletkor maximálisan 100 év volt. Ma ez kb. 75 év. Átlagos kammával rendelkező személyek nem érik el ezt a maximális határt. Csak a különlegesen erős kammával születtek élhetik túl a 75 évet. Hosszú életünk a múltbeli jó kammának (kusala) és az olyan rendkívüli gyógyszernek tulajdonítható, mint a „RASAYANA”.
 
    Gotama Buddha idejében a Tiszteletreméltó Maha Kassapa, Ananda és Visakha egy kolostor-ban 120 évet éltek, a Tiszteletreméltó Bakula 160 évet élt. Ezeknek a szerzeteseknek rendkívül nemes volt a múltbéli kammája. Közönséges embereknek nincs ilyen egészséges, kusala kammája, és nem élik túl a 75 évet. A halálnak ezt a típusát; a rendes élettartam lejártának nevezik,- csakúgy, mint amikor kifogy az olajlámpából az olaj és a láng kialszik, pedig a kanóc még ott van.
 
  1. A kammikus erők megszűnése
A kammikus erők azok, amelyek az embrionális állapottól kezdődően egészen a halál pillanatáig vezetik az életet, és akkor távoznak. Vannak más típusú kammák olyanok, amelyek növelik az élet alapot, és amikor ezek a kammikus erők kimerülnek, az ember meghal, még akkor is, ha az ő élettartama még nem járt le. Tehát, ha a kammikus erők már 50 éves korban elfogynak, a személy meghal annak ellenére, hogy az élettartama 75 év. Ez ahhoz hasonló, amikor az olajlámpából elfogy a kanóc, és hiába van még olaj a lámpában, elalszik a láng.
 
  1. Az előző két halálok kombinációja
Néhány érző lény azért hal meg, mert lejárt az élettartama és kimerültek a kammikus erők is. Úgy, ahogyan az olajlámpában elalszik a láng, mert egyszerre fogy el az olaj és ég el a kanóc. Vannak olyanok, akik megélhetik a 75 évet, ha marad még az őket támogató kammikus erők-ből idős korukra is. Ezt az első három halált nevezik KALA MARANA-nak, kellő időben bekövetkező halálnak.
 
  1. A korai halál
Uppachedaka halál, azt jelenti; korai vagy természetellenes halál. Néhány érző lény arra számít, hogy tovább fog élni, mivel élettartamuk és kammikus erejük azt lehetővé teszi számukra. De, ha valamilyen a múltban elkövetett rossz (akusala) tett hirtelen valósággá válik, az egészségtelen kamma beérik, és ennek a következménye vezet a korai halálhoz.
Ez a halál, hasonló ahhoz, amikor a láng egy szélroham következtében elalszik, pedig olaj és kanóc is van még, vagy ha valaki szándékosan elfújja a lángot. Az ilyen halál, mint az UPPAC-HEDAKA KAMMA miatt bekövetkezett halál ismert.
 
A Tiszteletreméltó Mongallona, az egyik korábbi létezésében megölte a saját anyját. Ez nagyon rossz, egészségtelen kammikus (akusala) tett volt Mongallona számára, ezért rablók támadását kellett elszenvednie mielőtt belépett a Parinibbanába. Bimbisara Király, az egyik korábbi életé-ben cipőben járt a Pagoda padlóján, ennek a rossz kammának a következményeként, fájdalmas seb keletkezett az egyik lábán és szenvedések közepette halt meg. Samavati a kíséretével együtt éget halálra, mert egyik korábbi életében, megégetett egy Pacceka Buddhát mialatt az elmerült a meditációban. Vannak olyan esetek, amelyekben az erős akusala kamma, egészségtelen kamma okozza a korai halált.
 
A korai halál esetei
Minden érző lényben a régi (előző életekből) kammikus erők kísérik az elme-test folytatólagosságát. Ezek az egészségtelen kammikus (akusala kamma) erők önmagukban nem gyakorolnak olyan súlyos hatást, amely elég a lény halálához. De, egy bűnös embernek, aki intelligens vagy tudja későbbi önmagát szemlélni, nem kell szem előtt tartania a mindennapi életben az egészséget, mivel ezek a kammikus erők tetszésük szerint okozzák a veszélyt vagy az egyén halálát. Ha a múltban valakit megkínoztak, kiéheztettek, megvertek, elégettek, vízbe folytottak, vagy máshogyan gyötörték és halálának, ezen valamelyike volt az oka, akkor az elkövetőire is hasonló szenvedés vár. Azok, akik másokat megkínoztak a múltban, krónikus betegségben szenvednek, például; asztma, lepra, erőtlenség stb. és élete végéig szerencsétlen, boldogtalan és ezeknek a betegségeknek következtében hal meg. Nemtörődömség az életben várni az egészségtelen kamma következményét.
 
    A bölcs emberek a múltról sokszor azt mondják; „Az élet biztonságosan őrzött előrelátás és bölcsesség; szerencsétlenséget okoz egy rossz lépés; egy életet veszélynek tesz ki, egy falat rossz élelmiszer; ostobaság bemenni a tigris barlangjába, mert a veszélyt nem lehet szerencsé-vel elhárítani; az ember nem ugrik tűzbe, bízva a jó kammájában, hogy az megmenti és nem ég meg”.
 
   Mi ismerjük ezeket a hajdani bölcsességeket – Mindenkiben vannak a múltban felhalmozott kammikus erők, ha azok nem túl erősek, akkor nem lesz alkalmunk beteljesíteni önmagunkat. Ha valaki éber, figyelmes és körültekintő az életben, akkor nem lesz olyan rossz a kamma eredménye. Az UPPACCHEDA kammikus erők, csak a hanyagokra és a feledékenyekre van hatással. Ezért a bölcs figyelmezteti az utána következő nemzedékeket - és ez fontos figyelmeztetés-, hogy a halál a sarkatokban van, és könnyen nekiugrik a meggondolatlan, figyelmetlen egyénnek, akinek hiányzik az előrelátása és elővigyázatossága.
 
   Arra a következtetésre jutottunk, hogy a négy halálok közül napjainkban az utolsó van túl-súlyban, mivel a legtöbb ember gondatlanul él. A hanyag életmód az idő előtti halálozás fő okozója. Azoknak, akik szeretnék a teljes élettartamukat végig élni, meg kell őrizniük életük során az éberséget és a tudást.
 
Az utolsó pillanat fontossága
Amikor valakihez közeledik a halál, akkor megközelítőleg fél órával előtte szüksége van jó JAVANA CITTA-ra (egészséges impulzusokkal). Ha ezek az egészséges folyamatok, kusala érvényesülnek, akkor uralni fogják az utolsó leheletet, és a lény boldog helyre születik újra. Ahogyan a lóversenyen fontos a befejező kör, úgy a végső tudatfolyamatok is nagyon fontosak minden élőlény számára. Hogy egy személy jót vagy rosszat kap, az elme gondolatainak tárgyától függ, ezt ARAMMANA-nak nevezik.
 
A három fajta arammana
Egy lény csak a halála előtt fogja látni az elme három tárgyát, névszerint; (a) kammát; (b) kamma nimittát; és (c) gati nimittát. Itt a kamma olyan gondolkodást, jó vagy rossz tetteket jelent, amelyeket ő követett el a múltban. A Kamma nimitta azt jelzi, hogy a felhasznált eszkö-zökkel jót vagy rosszat tett. A Gati nimitta látni engedi, hogy melyik planétán és milyen lakhelyen történik az újraszületés. Ha a halála előtt a Javana citta egészségtelen, akkor szomorú helyre születik újra.
 
A: Hogyan jelenik meg a KAMMA ARAMMANA
A múltbeli tettek és cselekedetek, amelyek erősen meghatározzák a következő újraszületést, megjelenhetnek a lényeknek haláluk előtt és láthatják azokat. Ezek a korábbi tettek, a korábbi létezésekből; vagy tettek az elmúlt hónapokból, napokból, vagy néhány órával, perccel ezelőtt-ről.
 
   Ha a múltbeli tetteknek egészséges a kammája, a személy engedelmeskedett az előírásoknak, illetve teljesült a Dana, akkor az ember látni fogja azokat a tetteket, mint tükröződő, álomszerű látomásokat, vagy mint illuzórikus képzelgéseket. Ugyanez a helyzet az egészségtelen kammával, például; gyilkosságot követett el, az ember emlékezni fog a tettére vagy vízióként látja, hogyan ölt akkor.
 
B: Hogyan jelenik meg a KAMMA NIMITTA ARAMMANA
Azok, akik másokat megöltek, látni fogják az akkor használt fegyvereket, kardokat, tőröket, nyilakat stb., mint a halál látomásait. Egy hentes azt mondta, az ő víziója egy nagy halom marhacsont volt.
    Azok, akik erkölcstelen tetteket követtek el, mint pl. lopás, házasságtörés stb., látni fogják jövőképüket, amely megfelel gonosz tetteik következményeinek.
    Azok, akik nemes tetteket követtek el, mint pl., pagodákat, monostorokat építettek vagy adományt ajánlottak fel pagodák, monostorok építésére, tálakra, virágokra, füstölőkre; ők a haláluk előtt pagodákat és monostorokat fognak látni.
 
Azok, akik ügyeltek az erkölcsre vagy meditáltak a KAMMATTHANÁN gyöngyszemek lesznek, tiszta ruhát, meditációs központot, erdei elvonuló helyet látnak. Azok, akik helyes cselekedete-ikkel másokat szolgáltak, látomásaik is a cselekedeteikhez illő lesz.
 
C; Hogyan jelenik meg a GATI NIMITTA ARAMMANA
A halálhoz közeli időben a jövőbelátás megmutatja a következő életet. Ha valaki a Dévák közé születik újra, látni fogja a Dévákat, az égi palotákat, szép parkokat stb. Viszont, ha a pokol az elrendeltetése, látni fogja a fekete kutyákat, a pokol tüzét vagy a pokol démonait. Azok, akik majd peták (éhes szellemek) lesznek, látni fogják az erdőket, hegyeket és folyókat, ahol lakni fognak.
Arckifejezések
Egy haldokló személy arckifejezése sejtetni engedi a következő újraszületés minőségét. Ha az arc tiszta, vidám akkor biztos, hogy magasabb újraszületésben lesz része a haldoklónak.
A komor, szomorú vagy szigorú arc, alacsonyabb birodalmakba történő újraszületést mutatja.
 
Figyelmeztető motyogás
Előfordul, hogy a beteg ember öntudatlanul elmosódott szavakat motyog. Egyszer egy öreg vadász,- akinek a fia Arahat Sona felszentelt szerzetes volt- harmincévi vadászat után haldok-lott. Utolsó perceiben fekete színű kutyák voltak a halálos látomásai. Többször felkiáltott;”Ó fiam! Kergesd el a kutyákat.”
   Arahat Sona tudta, hogy az apja a rossz nimittát látja, és a pokolba születik újra. Így fogta a haldokló apját és a pagoda padlózatáról egy virágos ágyra fektette. Azután azt mondta; ”Az Ő nevében, felajánlom ezeket a virágokat a Buddhának. Atyám adományozott az Egyetlen Megvilágosodottnak.” Akkor égi leánykák jelentek meg a halál-látomásában és azt mondták; „Látom a nagynénédet. Kérlek, adj neki helyet, mielőtt meghal.” Ebből, Arahat Sona megtudta, hogy apja a Dévák világába születik újra.
 
A Gati nimitta másik fajtája
Néhány személy halálos ágyán előfordul, hogy ténylegesen látja következő újraszületésének jelenetét. Gotama Buddha idejében; Yevati, a gazdag Nandiya gőgös felesége volt. Az asszony nem hitt Buddhában és becsapta a szerzeteseket; férje a Buddha lelkes híve volt. Amikor a férfi meghalt, Dévává vált. Feleségét, Yevatit haldoklása idején két démon felvitte a férje Nandiya égi lakóhelyére, hogy megmutassák neki a luxust, amelyben a férfi van. Azután, visszavitték a pokolba, hogy megbüntessék a rossz magatartásáért.
 
   Buddha idejében, egy Dhammika nevű jámbor híve menedéket vett a Három Drágaságban. Ő egy hívőkből álló csoportot vezetett és betartotta a silát (erkölcsi szabályokat). Amikor közeledett az ideje, és a halálos ágyán hallgatta a szerzetesek prédikációját, közben látta a hat égi szekeret, amely arra várt, hogy felvigye őt a Dévák birodalmába. Hallotta a Dévák beszélgetését, hogy ki vigye a szekerén. Hamar meghalt, és a Tusita szekerén jutott égi lakhelyére, ahol Dévává vált.
 
    Azok, akiket súlyosan rossz cselekedeteik miatt már elnyelt a föld, közvetlenül megérzik Avicci pokol tüzének melegét. Mint láthatjuk, a Gati Nimitta Arammana különböző módokon jelenik meg. Jelen időben is a haldokló ember zenét hall és édes illatot érez. Ezek a Gati Nimitta, a Kamma arammana és a Kamma nimitta jelenlétének jelei, a korábbi egészséges cselekedeteinek látomásai.
 
Segítség a jó Arammana megjelenítéséhez
Amikor az emberek betegségben szenvednek és lassú haldoklással halnak természetes halált, a barátok, a rokonok, tanítók segíthetnek abban, hogy a haldokló jövőképében megjelenjen a jó arammana. Amikor meggyőződünk arról, hogy a beteg ember már nem fog felépülni, akkor fenn kell tartani a szobában és a környező területeken a maximális tisztaságot, és illatos virágokat kell felajánlani a Buddhának. Éjjel az egész szobát jól meg kell világítani. Meg kell mondani a haldokló embernek, hogy nézze az Ő nevében felajánlott virágokat és gyertyákat, kérni kell Őt, hogy örüljön a jó tetteinek. Amikor még az elméjében megvannak a szent emlékek, kérjük meg, hogy recitáljon Parittákat (suttrákat). A beteg nem érez csüggedtséget és az őt körülvevő emberek, nem mutatnak fájdalmat. Rectációt végezni és áhitatos felajánlást tenni, csak a halált megelőző pillanatokban kell tenni, de előtte néhány nappal el kell végezni. Csak ezután özönlik el a haldokló embert az egészséges, kusala tettek emlékei, melyeket a virágok édes illatával felajánl a Buddhának és a Dhammának. A haldokló ember, a halál pillanatának közeledtével, rövid ideig fényeket és virágokat lát, édes illatokat érez, hallja a Dhamma szavait, a halál tudata csak akkor merül fel benne, amikor ezek az arammanák eltűnnek. Ezt követően, egészen az utolsó percig, az egészséges, kusala tetteinek emléke pereg le előtte, és ezalatt hozzákapcsolódik a kedvező újraszületésének helyéhez. Ezért a rokonok és barátok viszonylagos felelőssége, hogy a haldokló embernél megjelenjenek a jó arammanák, amikor ő még képes gondolatait ezen tárgyakra irányítani. Ne feledjük, hogy a Tiszteletreméltó Sona segített apjának az egészségtelen nimitták eltűntetésében és az egészséges nimitták megjelenítésében.
 
Hogyan jelennek meg az újraszületett tudatfolyamatok
Közvetlenül az élet-tudatfolyamatainak halála után, az újraszületéssel új élet kezdődik és fel-merülnek a tudatfolyamatok. A halál és az újraszületés között nincsen időköz. Spontán módon kapcsolódnak. Az újraszületés pillanatában azonnal egy új élet kezdődik. Valaki, aki nem régen távozott az emberi lakóhelyéről, azonnal újraszülethet bármelyik planétán, a pokolban vagy az égben. Rögtön a halál után újraszületési-tudatfolyamatok jelennek meg és irányítják a lény kialakulását az új létezésre.
 
Két hibás nézet
Nagyon óvatosnak kell lennünk, tartózkodnunk kell a halál és az újraszületés fényében a két téves hiedelemtől- sassata ditthi és uccheda ditthi. Az a hit, hogy egy lélek lakozik a test belsejében és hogy ez a lélek, átköltözik a másik lény új testébe, az SASSATA DITTHI, téves meggyőződés a lélekről.
Az a meggyőződés, hogy az elme és tárgya megsemmisül egy élőlény halálakor, és hogy egy új lény, Isten által teremtett, amelynek semmi köze az elmúlt lényhez, az UCCHEDA DITTHI, téves meggyőződés a megsemmisülésről.
 
Helyes nézet
Az élőlények következő vagy elkövetkező létezéseit az; avijja (tudatlanság), a tanha (vágy) és a kamma (tettek) határozzák meg. Az avijja, tudatlanság a következő létezésben elfedi az elme természetét, tárgyát és a khandát. Tanha, az élet utáni vágy, ragaszkodás a bhavához, léte-zéshez. Ez a tanha okozza a vágyat egy jó életre, ha szánalmas planétán történő újraszületés jelei várják őket. Az életben a vagyon elvesztése miatti szenvedés, és a vágy egy új életre, az ami dominál. De a kamma gyakorlásának következménye vezet egy új lény fogantatásához, teljes összhangban a nama-rupával.
 
   Ezért a legfontosabb tényező, hogy kezdeményezni kell az új lény fogantatását, hogy a nama és rupa, avijja, tanha és a kamma új legyen. Az a hiedelem, hogy az uccheda ditthi (megsemmisülés) és a sessata ditthi (lélek vagy ego) léteznek, az egyaránt téves hiedelmek. De az is téves, hogy a nama vagy rupa egyik életből a másik életbe vándorol. Valójában, a nama és rupa a lényben jön létre, és nagyon rövid idő alatt, spontán meg is szűnnek. Nincsenek olyan dolgok, mint a lélek vagy ego.
 
Legyünk nagyon óvatosak, ne tévesszen meg minket ez a két nézet. Meg kell értenünk, hogy az új létezés, fogamzás, a nama és a rupa kialakulása, az avijja, a tanha és a kamma a korábbi létezésből ered. Ez az egyetlen igaz hit.
 
   Amikor hangosan kiabálunk egy hegy közelében, halljuk a visszhangot. A visszhang nem az általunk kiadott eredeti hang, de nem is független az eredeti hangtól. Ha egy gyertya lángjával meggyújtunk egy másik gyertyát, a láng nem lesz azonos az első gyertya lángjával, de nem is független az első gyertya lángjától. Hasonlóképpen; az új létezés az nem kivándorlás a régiből, de nem is független a régitől. Tartsuk szem előtt, ha a régi kamma egészséges, a jelen élet szellemileg és anyagilag is jó lesz. Ha a régi kamma egészségtelen, a jelen élet rossz lesz. Két tényező fontos a jelen életben és előnyt jelenthetnek; a tettek a régi életben, valamint a tudás és a szorgalom a jelen életben.
 
Végkövetkeztetés
Itt véget ér az elme halál beállta előtti tudatfolyamatainak magyarázata. De a halál nem jelenti az élőlény teljes végét. Tulajdonképpen, egy új lény, új életének kezdetét jelenti. Sokkal fon-tosabb, hogy egy jó újraszületést érjünk el, mint meghalni. A jó halál-tudatfolyamatok nem olyan egyszerűek, mint azt gondolnánk.
 
Először is meg kell halni, a lehető legkisebb fájdalom mellett, enyhe betegségben. Másrészt, szükség van a rokonok és a jó barátok közelségére, hogy segíteni tudjanak a halálos ágyon. Ezért jobb és előnyösebb, ha a személy önmaga készíti elő a jövőbeni életét, és ne várjon az utolsó pillanatig. A haldoklás napjára fel kell készülni és meg kell élni erkölcsileg a Samsarától, a Nibbana eléréséig megtett utat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.