Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az áldások csendes folyama

2020.05.09

Az áldások folyama

-Chahng O. szent irata-

 

"Tizenhét nemzedék óta magas pozíciójú emberként öltöttem testet, és sohasem nyomtam el a népet vagy alárendeltjeimet. Megmentettem az embereket a szerencsétlenségektől, szükségükben segítettem őket, az árvák iránt kegyes voltam, megbocsátottam a vétkezőknek hibáikért. Nagymértékben gyakoroltam a finom erényt, ellenszolgáltatás elvárása nélkül jótetteket cselekedtem. Ilyen módon a Mennyei Útra hangolódtam.”

Ha hozzám hasonlóan megtanulod, elmédet így irányítani, akkor a Menny biztosan áldásokkal fog elhalmozni. Ezért az alábbiakban felsoroltakat ajánlom mindenkinek, aki a boldogság-mezejét ki óhajtja terjeszteni, annak a saját belső erkölcsi természetére kell támaszkodnia:

- Végezz mindig jó munkát, emellett titokban művelj sok erényes tettet. A jóság és a boldogság kifejlesztésével legyél minden élő teremtmény és emberi lény hasznára. Légy becsületes, egyenes lelkű, mindig a Menny pártján álló, egyaránt szorgalmazd magad és mások erkölcsi megjavulását. Legyél együtt érző és könyörületes, szolgáld az embereket, hogy a szeretet növekedjen.

- Vezetőidhez légy hűséges, segítsd szüleidet, ha felnősz.

- Tiszteld az időseket és bánj igazságosan barátaiddal. Ne becsüld le, hogy egyesek a Három Tisztaságot (Yi, Shi és Vi) imádják, valamint azt, hogy az univerzum legfelsőbb szféráinak titokzatos sugarait tisztelik, megint mások, pedig különböző szobrok előtt hajlongnak, és szent iratokat recitálnak. Ezek az utak és módszerek a fejlődő emberi szellem, különböző szintjeinek kifejeződései, és a személyes növekedés valóságához tartoznak.

- Törleszd a Menny, a Föld, a Szülők és a Társadalom jóságát és kedvességét.

- Segítsd az ínségben lévőket. Mentsd ki az embereket a vészhelyzetekből, ugyanúgy, ahogy a hálóban vergődő madarat is kiszabadítod.

- Érezz együtt az árvákkal és öregekkel. Szánd meg a nyomorultat és a lelki szegényt, tiszteld az időseket. Az éhezők és fázók részére alamizsnát és ruhát adakozz. Utazásaidra jól készülj fel, a zarándoklatok idején őrizd meg függetlenségedet és ügyelj belső szabadságodra.
- Adj koporsóra valót a szegényeknek, hogy eltemethessék halottaikat, ugyanakkor legyen egy saját koporsód, melybe énedet és múltadat temetheted el.

- Ha családod kellő tartalékokkal rendelkezik, támogasd rokonaidat is. Ha a termés nem elégséges, segítsd a szomszédokat és a barátokat. Sohase neheztelj múltbeli ellenségeidre, hanem nyújts békejobbot feléjük.

- Használj helyes mértéket és súlyokat, ne károsíts meg másokat eladáskor és vásárláskor. Legfőképpen pedig igaz mértéket alkalmazz erényeidre.

- Vedd figyelembe alkalmazottaid érdekeit, légy becsületes velük. Elvárásaid ne vidd túlzásba, a szigorúságot és keménységet először mindig önmagadra alkalmazd.

- Írj és adj ki szent könyveket, de mindig tartsd szem előtt, hogy a tiszta erény, és az ennek megfelelő cselekedet fontosabb, mint a puszta szavak.

- Építs templomokat és szentélyeket, állítsd helyre az elhanyagolt, megrongálódott szent épületeket, ám eközben ápold a bensődben rejlő templomot és szentélyt is.

- A betegségek enyhítésére használj gyógynövényeket, másoknak is javasold ezt a gyógymódot, ugyanakkor mindig tartsd szemed előtt saját elméd és tested tökéletlenségeit és betegségeit.
- Csillapítsd mások szomját, adj teát és vizet az embereknek. Ezekkel helyettesítsd a betegséget okozó szeszes italokat és a kábító hatású szereket.

- Lehetőleg légy vegetáriánus.

- Saját kezeddel ne végy el életet, és ne adj erre parancsot senkinek sem, mivel mások életének lemészárlása az emberiség számára nem megengedett.

- Mielőtt megteszel egy lépést, előbb győződj meg róla, hogy nem pusztítasz-e el apró rovarokat vagy hangyákat. Vedd figyelembe, hogy ha az élet felsőbbrendűsége csak a mérettől függne, a tevéknek kellene az embereken "lovagolni".

- Ne engedd, hogy a szabadban tüzet rakjanak, és így rovarok pusztuljanak el, ne égesd fel az erdőket. Az emberek közt se támassz "tüzet".

- Akassz lámpást házad homlokzatára, hogy az emberek ne botoljanak meg küszöbödben. Saját életedben is legyen egy fény, amely világít, ha sötét napok jönnek.

- Építs csónakot, és vidd át az embereket a folyókon. Ez egyúttal egy ősi kínai szokás is. Válj te is "tutajjá", hogy átjuttasd a túlsó partra az élet viharos hullámain átkelni képteleneket.
- Ne vess tőrt a madaraknak, és ne vond hálódba a halakat. Te sem ess a mohóság és gyűlölet hálójába, hanem semmisítsd meg a belső mérgeid, önző céljaid.

- Ne öld le igás barmodat, mellyel a földet szántottad fel. Az ősi hagyományban vigyáztak, hogy ilyen ne történhessen meg. Egyúttal azt is jelenti, hogy segítőinket mi is becsületesen támogassuk, ha a sors úgy hozza.

- Írásaid, vázlataid ne szórd szét a földön, becsüld meg mások írásaival egyetemben.
- Ne fondorkodj más vagyonára, hanem értékeld az önmagadban rejlő drágaságokat.
- Mások tehetségét és képességeit ne irigyeld, ezzel szemben fejleszd sajátjaidat, természetesen mások javára.

- Ne árts szexuálisan másoknak, házasságban élőnek vagy gyermeknek. A nemi erőszak csak önmagad lerombolását eredményezi, és rengeteg kárt okoz.

- Ne kezdeményezz pereskedést. A teljes igazságosságot csak önmagunk legmélyebb bensőjébe tekintve találhatjuk meg.

- Ne szidalmazd mások jó hírét és érdekeit. Az ilyen viselkedéssel csak saját erényednek ártasz, és felfeded általa jellemed éretlenségét.

- Ne tégy tönkre házasságot, ne törj össze érző szíveket. Ez mindig a gyermekeknek a legrosszabb és legfájdalmasabb.

- Személyes ellentétből ne támassz ellenségeskedést testvérek között. Apró-cseprő ügyeket ne túlozz el, és ne okozz meghasonlást szülők és gyermekeik közt. Ne avatkozz más család ügyeibe. A világi, hiú versengésnek csak szemlélője légy.

- Mivel a hatalom általában szellemi eredetű, ezért ne élj vissza vele a jó és törvénytisztelő ember rovására.

- Ne válj zsarnokká, ne légy önkényúr. A zsarnok szellemileg éretlen, kifejletlen. Ha vezető vagy, akkor mindig a kiegyensúlyozottságra törekedj, és légy nyitott a jó tanácsokra, bárhonnan is érkezzenek azok.

- Ne támogass önkényurat, sem zsarnokot. A zsarnokság pártolása szellemi aljasság. Olyan vezetőket támogass, akik nyitott és türelmes nézeteikről ismertek, ha pedig valóban nincsenek ilyenek, akkor te magad igyekezz ennek megfelelni, vagy teljesen vonulj vissza a politikától.
- Ne csatlakozz olyan politikai mozgalmakhoz vagy társadalmi csoportokhoz, melyek előítéletekkel rendelkeznek. Az előítélet mentális és szellemi tisztátalanság. A kölcsönös szellemi segítség és közös fejlődés céljával bíró emberekhez viszont tiszta szívvel csatlakozhatsz.
- Ne légy mások vagy a társadalom terhére. Ez szellemi gondatlanságot, felelőtlenséget jelent. Keresd, hogy miben lehetsz mások segítségére, állandóan műveld magad. Az emberek többsége a Menny gyermeke. Támogatásra, gondoskodásra, útmutatásra és szellemi ihletésre van szükségük, amit csak komolyan felkészülő szellemi emberektől kaphatnak meg.
- Ne használd az embereket vagy a tömegeket saját céljaid eszközeként. Az emberek vagy tulajdonuk kihasználása csak a szellemi nyomorúságot bizonyítja. Dolgozz keményen, és önerőből törekedj céljaid elérésére.

- Ha vezető vagy, ne befolyásoljon gyűlölet vagy szeretet. Ez szellemi hiányosság. Mindig elemezd mozgatórugóid. Ne veszítsd el józan ítélőképességed, ne cselekedj elhamarkodottan.
Érzelmektől hajtva vagy erkölcstelen okokból ne csatlakozz senkihez. Ez szellemi alacsony-rendűség. Bármit cselekszel, előtte gondosan mérlegelj, hogy tetted valamennyi érintett javára válhasson.

- Ne vesd alá akaratodnak az embereket, ne kényszerítsd őket tulajdonuk átadására vagy véleményed elfogadására. Ez barbár viselkedésmód, mellyel csak árthatsz az embereknek. Ha becsületes, igazságos eszközökkel nem érheted el szándékod, akkor semmiképpen ne erőltesd tovább megvalósítását.

- Ne rajongj semmiféle társadalmi zendülésért. Találj békésebb módot a jobbításra. Csak akkor fogadj el bármilyen eszmerendszert, ha teljesen meggyőződtél érvényességéről, különben szellemi bizonytalanságodról teszel tanúságot. Jobb csendben maradni, és egy általános, türelmes, emberies álláspontot védeni, mintsem utólag észlelni, hogy számos embernek szenvedést okozott át nem gondolt, vakbuzgó hitünk.

- Ne kövess, vagy válassz olyasmit, amit a nép ellenőrzés nélkül elhisz. Ez szellemi hanyagságot jelentene. Széleskörűen olvass és tapasztalj, hogy megtudd, mi az igazságos. Fejlődési állomásod és jelenlegi szellemi szinted szerint válassz, de semmi olyat, ami később megakadályozná a továbbfejlődést.

- Igazságtalan célkitűzésű társadalmi mozgalmat ne alapíts. Védd magad a mások vagy a kormányzat ártó behatásaitól. Cselekedeteid csak jó irányba mutassanak, a rosszra soha ne összpontosíts, még akkor sem, ha az ellene való harcról lenne szó.

- Tiszteld és őrizd az emberek természetes jogait és a széleskörű emberi fejlődéshez szükséges szabadságot, mert ezek az emberek igen nagy hasznára vannak, mivel a legnagyobb erősségekként és támaszként szolgálnak.

- Utasítsd vissza az igazságtalan erőkkel való együttműködést, és vonulj vissza minden olyan helyről, ahol erős negatív erők uralkodnak. Jobb egy új helyen új életet kezdeni, mint az igazságtalansággal, a félelemmel és a veszéllyel együtt élni.

- Munkádról és foglalkozásodról mindig legyenek tiszta fogalmaid, értsed, miről van szó. Ne fogadj el erkölcstelen vagy ártalmas munkát a magasabb bérért. Ne utasíts vissza nagy erkölcsi haszonnal járó munkát, vagy a közszellem jobbítását pusztán az alacsonyabb fizetség miatt.
- Gazdagságodat ne használd a szegények és nélkülözők elnyomására, inkább kínálj föl számukra lehetőséget a jobb életre, a túlélésre.

- Közelíts és barátkozz a jóemberekkel, ez saját erkölcsi természetednek tesz jót, a rossztól tarts távolságot, ez megvéd a közvetlen veszélytől. Úgy őrizd a tudatod, mint ahogy a tolvajok és rablók ellen védekezel.

- Rejtsd el az emberek vétkeit, de hirdesd erényeiket, nehogy rosszul ítéld meg őket. Ne mondj "igen"-t, ha "nem"-et szeretnél, "ami a szíveden, az legyen a szádon". Vágd le a tövises bokrokat az út szélén. Távolítsd el az úti akadályokat, a szétszórtan heverő téglákat és köveket. Ez egyben segít eltávolítani a jövőbeli akadályokat a szellemiekben. A hosszú ideje elhanyagolt utakat javítsd meg, így életed útja is könnyebben járható lesz. Építs hidakat, melyeket majd emberek ezrei használhatnak. Ez szintén egy ősi kínai szokás volt. Te magad is legyél "híd" a Tiszta Földekre igyekezőknek.

- Hagyj hátra erkölcsi tanácsokat, hogy ezt felhasználva mások könnyebben kijavíthassák hibáikat. Ennél még fontosabb becses erényeidnek a következő nemzedékekre hagyományozása.
- Adakozz, hogy mások is megvalósíthassák jó szándékaikat, így a saját erényeid is megfelelően kiteljesedhetnek.

- Életed során mindig a Menny Útját kövesd. Figyelmezz rá, szíved parancsolatainak vesd alá magadat.
- Teljes mértékben csodáld a régi bölcsek példáját, olyannyira, hogy amikor eszel-iszol, vagy bárhova is tekintesz, mindig előtted legyenek.

- Lelkiismereted mindig legyen tiszta, ne kelljen szégyenkezned semmi miatt, és senki, még az árnyékod előtt sem. Így teljes mértékben vállalod a felelősséget saját lényedért.

- Tartózkodj a gonosz cselekedetektől, szorgalommal műveld a jót. Ez minden vallás között a legmagasabb tanítás. Így semmilyen rossz hatás nem fog befolyásolni, és a jó és segítő szellemek védelmezni fognak.

Ha ezeket, vagy legalább egy részét a fentebbieknek megcselekszed, biztosan azonnali és későbbi jutalmat kapsz. Az áldások bőven érkeznek majd, mint száguldó paripák vontatta hintó, a szerencse körülvesz, mint a jóság és segítség gyorsan összegyűlő fellegei. Mindez az áldások csendes folyamán érkezett, éppen úgy, ahogy én ezt előadtam.