Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Tan szerint..

A TAN SZERINT ILYENNEK KELL LENNIE A JÓ SZERZETESNEK

 

 

Aki a jóra alkalmasan és hajlandóan a legmagasabb békességnek állapota, a Nibbána után vágyik.”

-        Hamisság nélküli, derék és becsületes, beszédében szelíd, barát-ságos, szerény, megelégedett és kevés igényű, gondtalan, nyugodt szívű, fennhéjázás és vágyak nélküli legyen.

-         Semmi lealacsonyítót ne kövessen el, folytonosan a szent Tan és a rendeletek szerint éljen, gondolatban, szóban és tettben, erősítse magában a négy üdvözítő igazságnak ismeretét, és haladjon feddhetetlenül, rendíthetetlenül a magasztos nyolcágú ösvényen.

-         Szerencse ne tegye örvendezővé; szerencsétlenség szomorúvá; elismerés ne tegye büszkévé; gyalázat és üldözés ne hangolja le, folyamatosan tartsa meg olyanként az egykedvűségét, mint ki az akarástól megszabadult.

-         Szüntelenül emlékezzen meg arról, hogy nem a köntös teszi a szerzetest, nem a fogadalmak és a rendszabályok külső megtartása, nem a magányos életmód, a szegénység és az alacsony sors, nem a tudás és tanultság. Aki minden érzéki hajlamtól és vágytól mentes, aki tiszta szívű és az önzést magában legyőzte, csupán az a Megvilágosodott valódi tanítványa.

-         Csak a belső tökéletességre törekedjen, ápolja önmagában a megismerést, az egykedvűséget, a jóakaratot.

-         Minden élő lény iránt, a földön és a túlvilágokon, legyenek azok gyengék vagy erősek, alacsonyak vagy magasak, jók vagy rosszak, közel vagy távol levők: mindenki iránt viseltessék jóindulattal.

-         Ne csaljon meg senkit, ne fenyegessen senkit, ne sértsen meg senkit. Mint az anya egyetlen gyermekére, úgy tekintsen minden lényre; könyörülettel és jóakarattal eltelve; naponként, óránként ápolja magában, ezen gondolkozási módot. Amilyen tiszta és nyugodt a mély tengerszem, legyen olyan annak a kedélye, aki a magasztos nyolcágú ösvényén vándorol.

Aki a babonától és tévhittől, reménytől és félelemtől, szenvedélyektől és vágytól, szeretettől és gyűlölettől mentesen, tisztaságban él, a lét után való törekvést teljesen legyőzte, és az igazi megismerést elérte, az szenvedésének és újbóli megszületésének véget vetett, és a legmaga-sabb Nibbanába tér.